Třicet let bez Železné opony

Image

V rámci projektu "30. let bez Železné opony" společně s Národním parkem Thayatal připomeneme výročí pádu Železné opony, historii její existence i vzájemnou spolupráci přihraničního regionu po otevření hranice.

Pád Železné opony mezi Rakouskem a Českou republikou byla historicky významná i krajinotvorná událost, která zasadně život regionu ovlivnila. Pro její připomenutí chceme spolupracovat na těchto základních aktivitách:

1) Fotografická výstava zobrazující existenci Železné opony, období kolem otevření hranic v roce 1989 a 30 let vzájemné spolupráce (duben - září, Nationalparkhaus a česká celnice u Hardeggu)

2) Akce Divočina ve městě (9. 6) - rodinný den na hranicích okolo mostu v Hardeggu, zaměřený na přírodu v okolí NP Podyjí a Thayatal a historii hardeggského mostu.

3) Veřejná debata - historie Železné opony, vnímání nepropusté hranice a vývoj společnosti po jejím otevření (20. 9. Znojmo)

4) Koncerty na hradě Hardegg a zámku Vranov (srpen). Open air koncerty a vystoupení v Hardeggu a okolí české celnice 20. - 21. 9.

Cílem projektu je přiblížit události pádu Železné opony mezi Rakouskem a Českou republikou návštěvníkům Národního parku Thayatal - Podyjí a místním obyvatelům. Zároveň ukázat vzájemnou spolupráci v posledních 30 letech i historii hranice v době Železné opony. 

Cílovou skupinou jsou návštěvníci obou národních parků a návštěvníci a obyvatelé přidružených regionu na české i rakouské straně. Podporovatelé akce (Vranov nad Dyjí a Hardegg) podpoří atraktivitu akcí pro místní obyvatele. Oslovíme i různé cílové skupiny. Výstava a veřejná debat může být přínosná například pro studenty. Naopak populárně zaměřené akce (Divočina ve městě, koncerty) jsou vhodné pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost. 

VÝSTUPY PROJEKTU:

Koncert: Jarní tóny pro přírodu - 30 let bez Železné opony (25. 5. 2019) 

Akce: Divočina ve městě (9. 6. 2019)

Dva koncerty propojí Vranov a Hardegg. Připomenou 30 let bez Železné opony (3. 7. 2019)

Výstava v celnici u Hardeggu provede zájemce historií Železné opony i vzájemné spolupráce po jejím pádu (24. 7. 2019)

30 let bez Železné opony - prodiskutujte s námi naši minulost i současnost (4. 9. 2019)

30 let bez Železné opony připomene i přeshraniční víkend v Hardeggu (13. 9. 2019)

Koncerty i debata. Společně s rakouskými kolegy jsme připomínali pád Železné opony (21. 10. 2019)

Projekt „30 let bez Železné opony" je realizovan s podporou Fondu malých projektů v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika (reg. číslo KPF - 02 - 104, doba trvání projektu 1. 3. 2019 - 30. 9. 2019, celkové výdaje projektu jsou 21 575 EUR).