Aktuality

zs-vranov-perex.jpg

Partnerské školy dostaly nové pracovní listy při příležitosti Evropského dne chráněných území

24. květen je pro ochranu přírody každoročně významným datem. Na celém kontinentu se totiž slaví Evropský den chráněných území, jehož cílem je zvyšování povědomí o chráněných územích a jejich podpoře ze strany veřejnosti. Pracovníci Správy NP...

 
mosty-perex.jpg

Své fotografie můžete přihlásit do soutěže Mosty spojují

Na sobotu 19. srpna připraví naši kolegové z Nationalpark Thayatal v Hardeggu vernisáž výstavy s názvem Mosty spojují. Už teď ale můžete posílat své snímky do stejnojmenné soutěže. Jejím hlavním tématem jsou mosty - ať už mezi místy, lidmi,...

 
jan-grolich-v-podyji.png

Politici Jihomoravského kraje navštívili Podyjí

V pondělí 24. dubna přivítal Národní park Podyjí návštěvu politiků z Jihomoravského kraje. Tématem jednání byla především ochrana jediného moravského národního parku. 

 

Další aktuality

Správa Národního parku Podyjí

Vítáme vás na oficiálních stránkách Správy Národního parku Podyjí. Národní park Podyjí je ukázkou výjimečně zachovalého říčního údolí v bohatě zalesněné krajině jihozápadní Moravy.

Na rakouské straně na něj navazuje Nationalpark Thayatal, se kterým vytváří přeshraniční bilaterální chráněné území. Národní park Podyjí se vyznačuje mimořádnými scenériemi, tvořenými pestrou mozaikou skalních amfiteátrů a srázných stěn, meandry, rozsáhlými suťovými poli a těžko prostupnými stržemi, ale i nivními loukami podél Dyje a prosluněnými lesostepmi s pestrými koberci teplomilných rostlin. Pro území je charakteristická mimořádná rozmanitost vyskytujících se živočišných a rostlinných druhů a jejich vysoká koncentrace na relativně malé ploše. Významná druhová pestrost rostlin a živočichů je podmíněná polohou chráněného území na rozhraní dvou biogeografických soustav.

Image

Na rakouské straně pečuje o Národní park Thayatal jeho správa Nationalparkverwaltung Thayatal.

evropský diplom

NP Podyjí je držitelem Diplomu Rady Evropy pro chráněná území

europarc

Správa Národního parku Podyjí je členem Federace přírodních a národních parků Evropy EUROPARC

ImageSpolupráce národních parků Podyjí a Thayatal byla oceněna evropským certifikátem Federace EUROPARC