Nejsympatičtějším stromem Znojemska se stal dub u Slupi

Po dvou letech byla v loňském roce vyhlášena anketa Strom Znojemska. Příznivci stromů mohli již tradičně hlasovat na dvou po sobě uspořádaných výstavách a také pomocí internetu. Nyní vám přinášíme výsledky hlasování.

Anketa se konala již po sedmé a shodou okolností do ní přišlo sedm návrhů. Není to mnoho, v některých předešlých ročnících bylo navrženo stromů více, všechny návrhy si ovšem zasloužily plným právem pozornost hodnotitelů. Těmi byli, jako vždy, opět hlasující návštěvníci výstav - nejprve v prosinci 2018 na SOU a SOŠ SČMSD na Přímětické ulici ve Znojmě a poté v přednáškovém sále Domu umění Jihomoravského muzea ve Znojmě - a také tu byla - pro ty, kdo se na výstavy nedostali - možnost hlasovat pomocí internetu ze stránky Správy Národního parku Podyjí.

Anketních lístků bylo na výstavách vyplněno 531 a pomocí internetu se do ankety zapojilo 270 hlasujících, hlasovalo tedy 801 lidí. Jelikož každý mohl hlasovat pro 1 – 3 stromy, převyšuje celkový počet hlasů počet hlasujících - celkem bylo odevzdáno 2059 hlasů.

Na prvním místě se umístil majestátní dub u Slupi s celkem 452 hlasy, jehož navrhovateli do ankety byli ovčáci a pastevci z Ovčí farmy Podyjí. 452 hlasů vybojovalo druhé místo topolu na hrázi v Sedlešovicích z návrhu Jana Kozdase a Radomíra Němce. 3. místo si s 370 hlasy z ankety odnáší javor u Hrušky ve Znojmě, jehož navrhovatel se nám představil jako Bob - kaktusář - fotograf. Výsledky ankety byly slavnostně vyhlášeny na Farmářském dnu Jihomoravského muzea ve Znojmě, v neděli 28. dubna 2019.

Dub u Slupi

Dub u Slupi

190104-topol-sedlesovice.jpg

Topol na hrázi

Javor u hrušky

Javor u Hrušky

Všechny návrhy, které se ucházely o vaši přízeň si můžete prohlédnout na https://www.nppodyji.cz/stromroku2018