Bez černý – Sambucus nigra

Statný keř s četnými rovnými výmladky. Výjimečně dorůstá stromovitých rozměrů a dosahuje pak výšky 8 m a průměru kmene až 40 cm. Květy jsou drobné, bělavé, s charakteristickou vůní, uspořádané do velkých plochých květenství. Plodem je drobná, kulovitá, černofialová, lesklá peckovice, která je významným zdrojem potravy pro ptactvo. 

KOHLER, Eugen. Köhler's Medizinal-Pflanzen [online]. Leipzig: Herm. J. Ramm, 1887 Dostupné z: https://www.biodiversitylibrary.org/item/10836#page/238/mode/1up

Kde roste: Bez je dřevina dobře snášející zastínění, ochotně se přizpůsobuje různému typu vodního režimu, snese zamokřená místa, extrémně vysýchavé lokality však nevyhledává, odolává i klimatickým výkyvům. U nás se vyskytuje roztroušeně po celém území ČR, přičemž jeho původními stanovišti byly lužní lesy, prameniště a pobřežní křoviny. Nyní je však mnohem hojnější na okraji městských sídel jako typická dřevina neudržovaných parků a zahrad, na rumištích či lesních pasekách, světlinách a spáleništích. V hospodářských lesích platí někdy za obtížnou plevel a jeho odstranění bývá náročnější.

Využití: Je významnou medonosnou dřevinou. Květenství se upravují jako smažený pokrm, květy i plody slouží k výrobě limonád, sirupů, povidel, zavařenin, likérů či k dobarvování vína. V zahradní a krajinářské tvorbě má dva možné typy využití, jednak jako nenáročná ovocná dřevina (bylo vyšlechtěno několik užitkových odrůd s velkými plody a pravidelnou plodností), ale také pro tvorbu okrasných zahrad či městských parků (odrůdy s červenými listy a růžovými květy).

Lidové léčitelství: V lidovém léčitelství i kuchyni je vysoce ceněn, používají se květy a plody. Odtud pochází i lidové rčení: „Před heřmánkem smekni a před bezem klekni.“ Květy snižují horečku, působí močopudně, používá se při potních kůrách i jako prostředek stimulující tvorbu mléka u kojících žen. Plody se používají jako přírodní projímadlo, jako prostředek tlumící bolesti při migrénách nebo bolestech trojklanného nervu.

Zpět na https://www.nppodyji.cz/popickastezka