PODYJÍ 1938, historie vojenského opevnění

3. 06. 2023, 10:00 - 3. 06. 2023, 16:00

Typ: Exkurze

Organizátor: Správa NP Podyjí

Místo konání: Čížov - celnice

Komentovaná prohlídka nové výstavy v Celnici u mostu do Hardeggu „Podyjí 1938“, vycházka po blízkém okolí s odborným výkladem k historii opevňovacích prací a ukázkami objektů na části území dnešního NP Podyjí.

Doporučené vybavení: dobrá obuv, oblečení do deště, svačina.

Přihlášky: Z důvodu limitovaného počtu účastníků (25 osob pro každou vycházku) je nezbytné se písemně přihlásit na adrese radek.stepanek@nppodyji.cz  do 1. 5. 2023. Rezervace bude provedena dle času došlých přihlášek.

Poznámka: Místo je dostupné pěšky nebo na kole z Čížova (4 km po asfaltové cestě) nebo autem od Znojma přes Hnanice a Niederfladnitz s možností parkování na více místech v Hardeggu.