Časopis Živa věnoval část svého aktuálního vydání Podyjí

Čtvrté letošní číslo časopisu Živa obsahuje řadu článků k 25. výročí založení Národního parku Podyjí. Zájemci se v Živě například dozvědí více o vybraných podyjských biotopech a péči o ně nebo rostlinách a živočiších, kteří v národním parku žijí. Vychází 18. srpna.

Proměny lesů v Podyjí za poslední čtvrtstoletí popsal Jaroslav Ponikelský. Pavel Šebek zase například vysvětluje, jak cílené prosvětlování lesa vede k podpoře biodiverzity hmyzu, obratlovců i rostlin.

Nechybí ale ani články o houbách nebo motýlech. Černobílá příloha časopisu navíc zahrnuje příspěvky o historii ochrany Podyjí, vzniku samotného národního parku i jeho současném směřování.

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů. Vydává ho Akademie věd České republiky. Vychází již od roku 1853. Živu lze zakoupit v knihkupectvích Academia nebo předplatit. Více na http://ziva.avcr.cz/