Celoroční kurz NP Thayatal naučí vnímat divočinu. Přihlásit se můžete i vy

/KURZ VZDĚLÁVÁNÍ V DIVOČINĚ/ Národní park Thayatal na letošní rok připravil pro zájemce kurz vzdělávání v divočině. Určen je především lidem z pedagogických profesí, z přírodovědných a lesnických oborů nebo těm, kteří se zajímají o přírodu a chtějí se v této oblasti dále rozvíjet. V šesti víkendových modulech od dubna do prosince, se dozví více o divokých rostlinách a zvířatech i o různých technikách, jak se jim přiblížit. Kurz je určen pro české i rakouské zájemci a k dispozici budou tlumočníci. Více v inzerátu níže

Image

Objevte svou divokou stránku! Přihlaste se na kurz o vzdělávání v divočině v národním parku

Vzdělávání v divočině je mnohem víc než jen survival nebo bushcraft. Nejde o výcvik přežití, ale o poznání podstaty divočiny, o propojení s přírodou a o doprovázení ostatních lidí při jejich zážitcích v přírodě a s přírodou. Cílem je pozorně a trpělivě pozorovat a naslouchat a přijít přírodním jevům na kloub.

Komu je kurz určen:
Kurz je založen na principu „kojotího učení“ Učení se vlastní zkušeností a metodou pokusů a omylů. Kurz je určen lidem z pedagogických profesí, z přírodovědných a lesnických oborů nebo těm, kteří se zajímají o přírodu a chtějí se v této oblasti dále rozvíjet. Kurz se skládá ze šesti modulů, které na sebe navazují a které absolventy kvalifikují k tomu, aby byli schopni plánovat a realizovat profesionální nabídky pro děti, mládež a dospělé všech věkových kategorií.

Obsah

 • Techniky přežití / řemesla: přístřeší (stavební techniky, uzlování), techniky rozdělávání ohně, tradiční řemesla (např. vypalování uhlíků, výroba šňůr).
 • Botanika – jedlé rostliny, jedovaté/léčivé rostliny
 • Zoologie – nejdůležitější volně žijící zvířata
 • Pobytové stopy – sledování, vyhledávání
 • Ornitologie – nejdůležitější ptačí hlasy
 • Cvičení na vnímání a pohybové techniky k posílení spojení s přírodou.
 • Metoda „kojotího učení“ - mentoring, metody výuky v přírodě

Rámcové podmínky

 • Moduly se konají o 6 víkendech od dubna do prosince 2022 v Národním parku Thayatal. Začínají v pátek v 18 hodin a končí v neděli v 15 hodin (kromě září). Nocovat se bude v táboře Wildcat Camp.
 • Kurz je nabízen pro rakouské a české účastníky. Vyučovacím jazykem je němčina. Pro překlad do češtiny budou k dispozici dva tlumočníci.
 • Stravování zajišťuje kavárna-restaurace Thayatal nebo jiný catering. Plánuje se také společné vaření u táboráku.

Termíny
1.  4. - 3. 4. 2022 Wildnispädagogik 1. Modul
27. 5. - 29. 5. 2022 Wildnispädagogik 2. Modul
5. 8. - 7. 8. 2022 Wildnispädagogik 3. Modul
15. 9. - 18. 9. 2022 Wildnispädagogik 4. Modul
11. 11. - 13. 11. 2022 Wildnispädagogik 5. Modul
16. 12. - 18. 12. 2022 Wildnispädagogik 6. Modul

Přednášející
Jörn Kaufhold, Wildnisschule Wildniswissen 

Účastnický poplatek

 • Kurz je financován v rámci projektu INTERREG "nATCZwork", proto účast na kurzu není nijak zpoplatněna.
 • Za povinné přenocování v národním parku v táboře Wildcat Camp se účtuje příspěvek na náklady ve výši 300,- €. Většinu nákladů na stravování si musí účastníci hradit sami.

Registrace
Dotazy ohledně kurzu, přihlášky a motivační dopis (omezený počet účastníků) zasílejte Claudii Waitzbauerové (můžete i v češtině), Národní park Thayatal - Bildung und Naturvermittlung na email: claudia.waitzbauer@np-thayatal_at

Další informace
Wildnispädagogik - oder die unbequemste Nacht meines Lebens :-)

Image