Co je to kácení dřevin?

Pojem není zákonem definován. Lze jej chápat jako odstranění dřeviny odříznutím její nadzemní části, které znemožní její další růst.  Ke kácení dřevin je zpravidla nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Za kácení se nepovažuje ořez korun stromů nebo keřových porostů. Ovšem nadměrný ořez dřevin může znamenat „poškozování a ničení dřevin“, což je nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. Za nedovolený zásah hrozí postih (pokuta) dle zákona.