Další díl série dokumentů přibližuje Podyjí očima Josefa Dorého

/VIDEO/ Vranovský malíř a rytec francouzského původu Josef Dóre je ústřední postavou dalšího dílu série našich minidokumentů Podyjský kaleidoskop. V epizodě nazvané Ten, který sloužil, se mimo jiné dozvíte, jak vypadala krajina Podyjí a Vranovska v první polovině 19. století. 

Josef Doré se narodil roku 1805 ve Vídni. Jeho otec byl vojenským vychovatelem mladého hraběte Stanislava Mniszka, majitele vranovského dominia v letech 1799 až 1846. Někdy okolo roku 1830 se také Josef Doré usadil ve Vranově a žil zde téměř padesát let až do své smrti.

V továrně na keramiku začal jako malíř a tiskař, posléze se stal přednostou tiskárny a v roce 1863 jejím ředitelem. Ryl měděné desky pro tisk nádob, jak podle vlastního návrhu, tak i dle předloh. Věnoval se i autorské tvorbě, díky níž se nám dochoval zcela unikátní soubor kreseb, který mimořádně věrně dokumentuje krajinotvorný a architektonický ráz vranovské krajiny.