Další Minuty z Podyjí představují exmoorské koně

Před druhou světovou válkou žilo na celém světě jen 45 kusů starobylého plemene exmoorských koní. To se ale podařilo zachránit a nyní se plemeno šíří na vybraná stanoviště po celé Evropě, především jako druh kopytníka, který pomáhá chránit cenné lokality před zarůstáním nálety. Od roku 2018 spásají tito koně i dvě stanoviště v Národním parku Podyjí. Blíže se s nimi seznámíte v dalším díle seriálu Minuty z Podyjí. 

Exmoorští koně dorazili do Podyjí v roce 2018 a od té doby pomáhají udržovat stepní trávníky u Havraníků a luční porosty na Mašovické střelnici. Obě lokality vyžadují trvalou péči člověka a hospodářských zvířat, jinak by za krátko zarostly náletovými dřevinami. Koně pomáhají udržovbat jejich pestrost a v péči o rozsáhlé plochy se skvěle osvědčili.  

"Pastva krajinu Podyjí utvářela po staletí, a když začala mizet, začalo zarůstání ohrožovat i cenné světlé lesy a vřesoviště, tedy místa, na kterých se vyskytuje řada mimořádně vzácných druhů rostlin a živočichů. Exmoorští koně nám pomáhají tyto lokality udržovat. Je to jedno z nejstarších plemen koní, které je výborně uzpůsobeno k tomu, aby v přírodě vydrželo po celý rok bez lidské péče," říká entomolog Správy NP Podyjí Robert Stejskal, který má na starosti i management vybraných ekosystémů národního parku a je průvodcem nejnovějším dílem série. 

loga-konf-600.jpg