30 let bez Železné opony - Prodiskutujte s námi naši minulost i současnost

Spolu s kolegy z rakouského Thayatalu jsme pro vás připravili česko - rakouský debatní večer plný zajímavých otázek a nečekaných odpovědí. S historiky, pamětníky i veřejnými osobnostmi budeme diskutovat o tom, co pro nás znamenala Železná opona, jak zanikla a jak se naše společnost změnila za posledních 30. let. Na setkání s vámi se těšíme v pátek 20. září od 18:00 ve znojemském kině. Vstup je zdarma.

Image

Ministři zahraničních věcí ČR a Rakouska Jiří Dienstbier (vpravo) a Alois Mock (vlevo) symbolicky přestřihují dráty na čs.-rakouských hranicích mezi Hatěmi ( okr. Znojmo ) a Kleinhaugsdorfem. ČTK Photo/Vít Korčák

Večer jsme rozdělili do tří částí.  V té první vystoupí historici Petr Blažek (CZ) a Niklas Perzi (AT). Zeptáme se jich například na to, jak Železná opona vznikala, jak ovlivnila život lidí na obou stranách hranice nebo jak začala pomalu korodovat. 

Druhou část večera věnujeme pamětníkům a aktivistům, kteří byli přímo u politických změn v Československu v roce 1989 a u otevření hranice. Dobu nám ve svých vzpomínkách přiblíží Martin Syka (CZ) a Norbert Kellner (AT).

Závěrečnou část večera věnujeme naší současnosti. S novinářem Jindřichem Šídlem (CZ) a podnikatelem Herbertem Patschkou (A) budeme diskutovat o tom, co nás v Evropě spojuje a co naopak rozděluje, jak se naše společnost za posledních 30 let změnila a zda se naplnila očekávání, která jsme od otevřených hranic měli.

Večer moderuje Markéta Ševčíková, Český rozhlas Plus

Vstup na akci je zdarma. Z organizačních důvodů vás ale prosíme, abyste se zaregistrovali následujícím formulářem.

Projekt „30 let bez Železné opony" je realizován s podporou Fondu malých projektů v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika (reg. číslo KPF - 02 - 104, doba trvání projektu 1. 3. 2019 - 30. 9. 2019, celkové výdaje projektu jsou 21 575 EUR). 

Image