Do Znojma se sjela stovka odborníků. Hodnotí čtvrtstoletí existence Národního parku Podyjí

Odborníci z oblasti přírodních i společenských věd ve Znojmě na konferenci „Národní park Podyjí – 25 let očima vědy“ představili výsledky svých bádání a hodnotili čtvrtstoletí existence národního parku a kvalitu péče o toto chráněné území.  Konferenci zahájil ministr životního prostředí Richard Brabec. Desítka organizací a obcí také podepsala memorandum o přípravě Podyjské oblasti tmavé oblohy. Bude to jeden z prvních kroků k jejímu vyhlášení. 

Účastníky konference na úvod pozdravil i ministr životního prostředí Richard Brabec. FOTO: David Grossmann/Správa NP Podyjí

Národní parky by podle ministra Brabce měly být přijímány především regiony, ve kterých se nachází. „Přeji proto Podyjí, aby po další léta existence udržel své příznivce a spokojené návštěvníky,“ řekl ve své úvodní řeči. Zdůraznil také konzistenci ve vedení národních parku. Správy parků by podle něj neměly podléhat politickým tlakům.Ředitel NP Thayatal Ludwig Schleritzko mluví o spolupráci s NP Podyjí. FOTO: David Grossmann/Správa NP Podyjí

Podle ředitele Správy Národního parku Podyjí Tomáše Rothröckla došlo za posledních pětadvacet let k významnému posunu v poznání a v odpovídající ochraně celého území. „Jen od založení parku zde odborníci provedli stovky výzkumných a monitorovacích prací. Péče o národní park je tak jasně daná a odborně podložená. Cením si toho, že již čtvrtstoletí kráčíme jedním směrem a dodržujeme stejné principy péče o Podyjí," uvedl ředitel Správy parku Tomáš Rothröckl.

Do Znojma se na konferenci sjela zhruba stovka odborníků z celé České republiky i sousedního Rakouska. Právě spolupráce s kolegy z partnerského Národního parku Thayatal je jedním z klíčových prvků péče o přeshraniční území Podyjí. Výsledky společnému výzkumu a součinnosti při správě území na konferenci popsal Christian Übl z partnerského národního parku.

Jeden z prvních příspěvků se věnoval změně péče o lesy v Podyjí. Prezentovali Jaroslav Ponikelský a Robert Stejskal. FOTO: David Grossmann / Správa NP Podyjí

Důležitým okamžikem večerního programu se stal podpis Memoranda Podyjské oblasti tmavé oblohy. Jeho signatáři, mezi kterými je šest obcí Podyjí, Správa parku, firma E.ON i Česká a Znojemská astronomická společnost, se zavazují usilovat o ochranu vymezeného prostoru před světelným znečištěním, sdílet za tímto účelem potřebné informace a dobrovolně přispívat dle svých možností k naplňování účelu oblasti tmavé oblohy. „Memorandum je prvním krůčkem k vyhlášení celé oblasti, jejíž hranice by od Znojma mohly sahat až ke Slavonicím. V roce 2017 bychom chtěli projekt Podyjské oblasti tmavé oblohy začít projednávat s dalšími úřady krajů i obcí a získat je k podpisu Memoranda,“ popsal Rothröckl.

Konference „Národní park Podyjí – 25 let očima vědy“ je vyvrcholením série akcí k oslavě jubilea. Správa národního parku mimo jiné letos ve Znojmě a Hardeggu představila speciální putovní výstavu k výročí nebo uvedla půlhodinový dokument Obrázky z Podyjí. Na svém webu také například postupně uveřejňuje osm minidokumentů věnovaných různým fenoménům Podyjí.