Pomozte nám vybrat Dobrý skutek pro Podyjí 2016

/ANKETA BYLA UKONČENA/ Záchrana údolí řeky Dyje před přehradou u Býčí skály, výsadby ovocných stromů nebo hmyzí hotel u chalupy. I letos hledáme Dobrý skutek pro Podyjí. Tři z kandidátů vybere Správa parku. O ceně veřejnosti můžete rozhodnout vy v naší online anketě. Dobrý skutek pro Podyjí za rok 2016 vyhlásí Správa parku ve středu 7. prosince v 17:00 ve Znojemské Besedě. 

NOMINACE

Anketu naleznete na konci článku. Hlasovat je možné do 4. 12. 2016

1) Hmyzí domek v Hnanicích

Vlastník nemovitosti umístil na vnější stranu svého domu objekt, který může sloužit jako vhodný biotop pro různé druhy hmyzu. V přírodě podobných zákoutí rychle ubývá, takže se takové místo stává důležitým útočištěm řady mizejících druhů naší fauny. Výsledné provedení je navíc velmi pěkné. Místo tak obohacuje i výtvarně. Je to důležitý signál pro kolemjdoucí, že i hmyz patří mezi naše sousedy a soužití může být oboustranně přínosné.

2) Ovocné stromy v Havraníkách

Havraníky se zapojily do projektu "Milión ovocných stromů pro krajinu". Ve vnitřním prostoru obce vysadily zatím 10 stromů a zavázaly se o ně pečovat. Ve výsadbách hodlají nadále pokračovat, dalších 50 stromů je již objednáno na příští rok. Výsadba v centru obce má řadu výhod. Usnadní dohled nad růstem a zdravotním stavem stromů. Lidem budou na očích, takže upozorní na myšlenku projektu a přispěje k tomu, že si lidé uvědomí úbytek stromů v krajině a jeho následky. Až stromy začnou plodit, budou lákat kolemjdoucí ke sklizni a posílí pochopení významu a krásy ovocných dřevin v krajině. Zapojení do projektu s velkým množstvím partnerů má jistě řadu úskalí. Je tedy třeba ocenit i odvahu obce se zapojit.

3) Zastavení plánů na výstavbu přehrady u Býčí skály a občanská ochrana přírody Podyjí

Burgerinitiative des Erhaltung des Thayatales se v 80. letech 20. století významně zasadila o odložení realizace projektu přehradního stupně Býčí skála na Dyji, který by vedl k zaplavení velké části dnešního území národních parků Podyjí a Thayatal. Jejími aktivitami vyvolané postoje rakouských politiků přiměly tehdejší rigidní socialistický režim k pozastavení příprav a následně k definitivnímu zrušení nesmyslného záměru. Po tomto úspěchu se v době zásadních společenských změn v Evropě koncem osmdesátých let minulého století Občanská iniciativa orientovala na podporu přípravy budoucího bilaterálního, hranice překračujícího, chráněného území – národních parků Thayatal a Podyjí. V konečném důsledku tak přispěla ke zřízení postupně obou národních parků. Byli to členové a podporovatelé této občanské iniciativy, kteří tak nejen symbolicky pomohli zbourat železnou oponu. V nedávné době se Iniciativa spolu s dalšími zasloužila o úspěch kampaně proti znehodnocení přírodního obzoru Podyjí výstavbou obřího parku větrných elektráren u Rakouské obce Langau. Dyjské údolí v nich má spolehlivé a moudré strážce.

4) Antonín Reiter – dlouholetý přínos k poznání a propagaci přírody Podyjí


Antonín Reiter již za studií na Přírodovědecké fakultě UK v Praze přijížděl pravidelně do Podyjí za zoologickými výzkumy. Poté nastoupil jako kurátor zoologických sbírek Jihomoravského muzea ve Znojmě. V rámci svého zaměstnání dbá na to, aby informace o přírodě regionu byly co nejucelenější. Pečlivě vyplňuje bílá místa v poznání přírody Znojemska. V pracovním, ale i volném čase, se ovšem také snaží tyto informace zprostředkovat široké veřejnosti. Na přednáškách, exkurzích, seminářích či akcích pro školy již oslovil tisíce lidí. Mnozí z nich díky jeho vedení našli cestu k hlubšímu poznání přírody a úctě k ní.

Anketa

Dobrý skutek pro Podyjí 2016
1) Hmyzí domek v Hnanicích 9 %
2) Ovocné stromy v Havraníkách 52 %
3) Zastavení plánů na výstavbu přehrady u Býčí skály a občanská ochrana přírody Podyjí 15 %
4) Antonín Reiter – dlouholetý přínos k poznání a propagaci přírody Podyjí 22 %
Celkem hlasovalo: 205