Do divočiny! Přihlaste své děti na přeshraniční tábor

/AKCE ZRUŠENA/ Tábor pro děti Do divočiny, který se měl konat v termínu 17.-22. 7. 2022 je zrušen z organizačních důvodů (nízký počet přihlášených účastníků). Vícedenní pobyt V divočině bude realizován v náhradním termínu a jiném organizačním formátu.

Přihlášeným se velice omlouváme a zároveň nabízíme dva náhradní víkendové vzdělávací pobyty pro děti ve věku 11-15let, které budou připraveny také dvojjazyčně (CZ, NJ). Vícedenní programy se uskuteční v Národních Parcích Podyjí a Thayatal. Zázemí a ubytování poskytnou:

Junák – český skaut, přístav Neptun Znojmo, z.s. v termínu 30.9.-2.10.2022
Kemp kočky divoké u budovy správy NP Thayatal v Hardeggu v termínu 7.-9.10.2022

Víkendové vzdělávací programy připravily Správy Národních parků Thayatal a Podyjí. Ty se podílí na ochraně přírody v území, které je zajímavé svojí divokou a pestrou přírodou.

Podrobné informace budou zveřejněny na webech Národních parků Thayatal a Podyjí.

---

Zajímáte se o přírodu a rádi v ní pobýváte? Chcete, aby vaše děti strávily šest dní poznáváním krásné krajiny a budovaly si týmového ducha? Přihlaste je na náš letní stanový tábor „Do divočiny“, který se v červenci uskuteční v národních parcích Podyjí a Thayatal a jejich přilehlém okolí

Image

Tábor připravily národní parky Thayatal a Podyjí. Ty se podílí na ochraně přírody v území, které je zajímavé svojí divokou a pestrou přírodou.

Termín akce: 17. 7. od 16 hodin – 22. 7. 2022 do 16 hodin
Místo konání: Čížov, Horní Břečkov
Kapacita tábora: 24 dětí, 3 oddíly po 8 dětech
Tábor je určen pro: děti ve věku 11–15 let, účastníci mohou být z Česka i z Rakouska.

Ubytování:
V národním parku Podyjí budete ubytovaní ve stanech v obci Čížov v objektu Správy Národního parku Podyjí. Obec Čížov se nachází v ochranném pásmu národního parku. V každém stanu jsou 2 oddělené ložnice pro 2 osoby. Sociální zařízení, koupelny, společenská místnost a kuchyň jsou v přilehlé budově. Dále bude možné využívat prostory a zázemí návštěvnického střediska v Čížově.

Dopravu účastníků na místo konání tábora a zpět zajišťuje individuálně zákonný zástupce. 

S ohledem na přeshraniční charakter tábora účastník musí mít platný cestovní doklad pro volný pohyb v Evropské unii. 

Strava:
Celodenní stravu (každý den snídaně, 2× svačina, teplý oběd, večeře) a pitný režim účastníků zajišťují organizátoři.

Průběh tábora:
Čeká vás etapová hra inspirovaná přírodou národních parků. Od daného tématu se odvíjejí jednotlivé výlety a hry v lese, na louce nebo u rybníka. Během tábora  se vydáme na 2–3 celodenní nebo půldenní výlety.  Ve volných chvílích budeme na základně v Čížově tvořit, malovat a vyrábět nebo soutěžit o drobné předměty s přírodními motivy Podyjí. Tábor podporuje zároveň i jazykové vzdělávání, program je totiž připraven v české i německé verzi.

Předběžný program:
• „Hrad, strážce údolí“: návštěva NP Thayatal, Kempu kočky divoké a města Hardegg
• „Kde žije ledňáček“: splutí řeky Dyje v úseku Znojmo–Krhovice
• „Podyjí, domov mnoha užovek, motýlů a rostlin“: poznávací výpravy do Podyjí
• „Kdo hledá světlo“: noční zkoumání přírody
• „Den se strážcem“: malým ochranářem v národním parku na jeden den
• spousta tradičních i netradičních her a soutěží
Změna programu vyhrazena.

Přihlášení:
Zájemci o tábor „Do divočiny“ vyplní tuto on-line přihlášku do 7. 7. 2022. Potvrzení o registraci dostanete do 3 pracovních dnů od odeslání přihlášky.
Přihláška na tábor Do divočiny Přihláška na tábor Do divočiny (53,00 KB)

Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail: janakrejci7504@gmail_com

Podrobnosti k organizaci (místo srazu, seznam potřebného vybavení, další organizační detaily) zašleme přihlášeným a potvrzeným účastníkům do 4. 7. 2022.

Kontakt:
David Kuchařík - Správa Národního parku Podyjí
E-mail: david.kucharik@nppodyji_cz
Tel.: +420 774 910 801

Jana Krejčí - Vodácký oddíl Neptun Znojmo, z.s.,
E-mail: janakrejci7504@gmail_com
Tel.: +420 722 566 167 

Důležité dokumenty:
Podrobné informace k táboru Do divočiny Podrobné informace k táboru Do divočiny (449,13 KB)
Přihláška na tábor Do divočiny Přihláška na tábor Do divočiny (53,00 KB)
Infoleták k táboru Do divočiny Infoleták k táboru Do divočiny (501,93 KB)

Akce je realizována a plně financována v rámci projektu ATCZ252, nATCZwork z Programu spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika.

Image