Drobné stavby

Andělský mlýn

Bývalý renesanční mlýn v údolí Mašovického potoka, poslední dochovaný mlýn na území NP Podyjí. Historická památka, na zdech byly nalezeny zbytky sgrafitové výzdoby, uvnitř původní stavební prvky (stropy, omítky).

 

Andělský mlýnAndělský mlýnClaryho kříž
Litinový kříž na skále nad hrází Vranovské přehrady. Postavil jej hrabě Stanislav Mniszek po smrti svého přítele – spisovatele, malíře a humanisty knížete Karla Claryho, který se r. 1830 při návštěvě Vranova za cholerové epidemie nakazil a o rok později zemřel ve Vídni.
 

Claryho křížClaryho kříž

   Feliciina studánka
Ve Feliciině údolí pod Vranovským zámkem. Klasicistní stavba postavená nad pramenem vody, po obvodu jsou hodnotné vlysy s tančícími nymfami. Na trojúhlém štítě je německý nápis: „Felicie hraběnka z Mniszku zřídila a věnovala tuto studánku unaveným poutníkům k osvěžení a svému milovanému údolí pro okrasu – 1806“.

Felicitina studánkaFelicitina studánka

 
   


Heiliger Stein
Mísovitý kámen na návrší nad Miterretzbachem je bývalým kultovním místem, na němž byl postaven mariánský poutní kostel, ze kterého zbyla jen malá kaple.
 

Heiliger SteinHeiliger Stein

   

Lusthaus
Byl postaven v bývalé Čížovské oboře na přelomu 18. a 19. stol. a sloužil loveckým účelům. Leží na trase z Lesné na Ledové sluje.
 

Čížovský letohrádek - Čížovský letohrádek - "Lusthaus"

   

Maria Schutz
V lese nad Vranovským zámkem založena vlastníkem vranovského panství Hilgartnerem z Lilienbornu v 90. letech 18. stol. jako pohanský Dianin chrámek. Na křesťanskou sakrální stavbu jej přebudovala Helena Mniszková po roce 1807. Stavba byla restaurována v roce 1994.
 

Maria SchutzMaria Schutz

   

Mniszkův kříž
Byl postaven v r. 1846 Helenou Mniszkovou na místě, kam dříve chodíval její zesnulý manžel obdivovat zámeckou vedutu a okolní přírodní scenerie. Stojí na tzv. Křížovém vrchu nad silnicí u Vranova.

Mniszkův křížMniszkův kříž

 
   


Obelisk
Na Ledových slujích byl postaven asi v r. 1860 Okrašlovacím spolkem ve Vranově k poctě hraběnky Heleny Mniszkové jako projev díků za zpřístupnění Ledových slují. Dle legendy vyobrazené na pamětní listině je v základech obelisku zazděn hrnec mincí a pahýl borovice, která stála na vrcholu skály.

Obelisk nad Ledovými slujemiObelisk nad Ledovými slujemi


Kaple Panny Marie Bolestné u Popic byla vybudována obcí v letech 18l5-1816 na paměť zažehnání velké morové epidemie. Po druhé světové válce postupně zpustla a téměř zanikla. V letech 1992-1993 byla obnovena Nadací pro obnovu církevních památek. Ke kapli se dnes pořádají pravidelné měsíční poutě za víru v pohraničí
 

Popická kaplePopická kaple

   


Větrný mlýn v Lesné
Po rekonstrukci slouží jako stylová restaurace.

Větrný mlýn v LesnéVětrný mlýn v Lesné

 
   

Socha Panny Marie Immaculaty  na Kraví hoře, pochází z poloviny 18. století. Původně byla pořízena jezuity pro výzdobu dnes již zaniklého dvora Purkrábka u Suchohrdel. Opravena roku 1994.
 

Socha Panny MarieSocha Panny Marie

 

Kamenný mostek v Junáckém údolí - stavba na historické cestě spojující Vranovský zámek s hradem Bítov byla na místě původního mostu obnovena okolo roku 1800 hrabětem Stanislavem Mniszkem.

 

Kamenný mostek v Junáckém údolíKamenný mostek v Junáckém údolí

Samaritánka - zděná gotizující stavba nad pramenem dříve pitné vody na hraně Gránického úolí je obklopena letitými mohutnými lípami.

SamaritánkaSamaritánka

 

Vrbkův kámen pamětní deska umístěná na nejvyšším vrcholu Kraví hory připomínala řídícího učitele a kustoda sbírek muzea ve Znojmě Antona Vrbku (1860 - 1939), který se podílel na záchraně řady archeologických nálezů z Podyjí. Vrbka byl velký znalec historie a milovník pamětihodností Znojma. Z mnoha jeho historických studií je nejznámější Gedenkbuch der Stadt Znaim 1226-1926. Vrbkův kámen byl v padesátých letech minulého století záměrně zdevastován. V roce 2005 byl Okrašlovacím spolkem ve Znojmě na nedalekém místě u turistické cesty obnoven.

 

Vrbkův kámenVrbkův kámen