Dub mnohoplodý a dub žlutavý

Oba druhy jsou si velmi podobné. Jsou to světlomilné a teplomilné dřeviny, odolnější k suchu než dub zimní. Donedávna nebyly považovány za samostatný druh, ale za poddruh dubu zimního a proto není jejich výskyt v ČR dosud podrobně prozkoumán. Bylo zjištěno i jejich vzájemné křížení a také křížení s dubem zimním.

Dub mnohoplodý a dub žlutavý jsou pro laiky téměř neodlišitelné od dubu zimního, který je na tomto obrázku.KOHLER, Eugen. Köhler's Medizinal-Pflanzen [online]. Leipzig: Herm. J. Ramm, 1887 Dostupné z: https://www.biodiversitylibrary.org/item/10836#page/238/mode/1up

Kde roste: Můžeme je nalézt zejména v kyselých a teplomilných doubravách i ve formacích nelesní zeleně lesostepního charakteru.

Využití: Dřevo je velmi tvrdé a odolné a je také velmi výhřevné. Používá se k výrobě nábytku, parket nebo i sudů na pivo a víno. Tento strom se využívá ke zpevňování hrází rybníků a břehů řek a potoků.

Lidové léčitelství: V lidovém léčitelství se kůra z mladých kmenů nebo větví používala k přípravě odvarů užívaných vnitřně proti žaludečnímu a střevnímu kataru či průjmu a zevně ke koupelím, zejména při hemoroidech.

Mytologie: Dub byl vždy považován za symbol síly, dlouhověkosti a odolnosti. Byl posvátným stromem prakticky ve všech evropských kulturách, byl uctíván Germány, Kelty i Slovany a měl významné postavení v jejich mytologii. Pro Kelty byl nejposvátnějším stromem ze všech. Dub (bez rozlišení druhu) je považován za národní strom Německa a USA.

Zpět na https://www.nppodyji.cz/popickastezka