Beseda o přírodní zahradě

Kdo nestihl přednášku Přírodní zahrada, kterou uspořádala Ekoporadna při Správě NP Podyjí pod patronátem znojemských Klubů zdraví v Městské knihovně 25. února, může přijít přesně po měsíci - 25. března, opět v 17h na besedu na stejné téma.

jaro

Diskuze proběhne na klubovém setkání Klubů zdraví, posluchači přednášky budou mít možnost položit doplňující otázky a ujasnit si některá témata, která zde zazněla a nebyl již časový prostor k jejich podrobnějšímu rozebrání. V přednáškovém sále Městské knihovny ve Znojmě budou vítání samozřejmě i noví zájemci o přírodní pěstování.