Co je ekoporadna

Ekoporadna (případně ekoinfocentrum) je místo, kde se člověk může ptát na cokoliv z oblasti ekologie, ochrany přírody a životního prostředí a vše, co s tím souvisí. Jednotlivé poradny mohou být zaměřené všeobecně, to znamená, že odpoví na základní otázky z těchto oblastí, většinou vám obratem poradí, jak např. doma třídit odpad, co jsou to biopotraviny a čím jsou prospěšné, jak nakupovat a čím doma uklízet, abychom nezatěžovali přírodu ani své bezprostřední okolí apod. Pokud máte dotaz, jehož zodpovězení vyžaduje větší specializaci, vysvětlí vám poradce, kde požadované informace seženete, předá kontakty, či po domluvě sám informace do určitého termínu zjistí a předá. Jiná poradenská místa jsou specializovaná na jeden nebo více oborů. Díky propojenosti a spolupráci poraden v jednotlivých krajích i v celé republice mohou např. tazatelé v Plzni dostat radu od odborníka z brněnské poradny, aniž by ho museli sami vyhledat.

Mezi témata, se kterými se můžete na ekoporadny obracet, patří: ochrana přírody a krajiny, ochrana živočichů a rostlin, domácí ekologie, odpady, energetika, voda, ovzduší, zemědělství a zahradničení, ekologická výchova, udržitelný rozvoj, pasivní domy, biopotraviny, doprava, rozvoj venkova, Agenda 21, studánky, Natura 2000 apod. V poslední době jsou často pokládané otázky související s dotačním programem Ministerstva životního prostředí ČR na zateplování a ekologické vytápění domů „Zelená úsporám“.

Ekoporadci se průběžně vzdělávají, mají zmapovaný svůj region a jeho specifika, spolupracují s odborníky. Výhodou je, že za poradenství se neplatí žádné poplatky. Navíc si můžete vybrat, položíte-li otázku telefonicky, e-mailem nebo upřednostníte osobní kontakt a přijdete si pro radu přímo do poradny. Poradny pořádají akce pro veřejnost, vydávají informační materiály a provozují internetové stránky, na kterých můžete mimo jiné nalézt odpovědi na často pokládané otázky, v některých je v provozu knihovna s ekologickou tematikou.