- Jak mám správně kosit trávník, aby mi zůstali na zahrádce motýli?

I obyčejný trávník ve městě nebo na zahrádce může být domovem zajímavých druhů hmyzu. Je škoda, že při dnešní, často až přehnané péči o travnaté plochy z měst a obcí mizí pestří motýli a jiný hmyz. Přitom se jedná o neškodné nebo dokonce velmi užitečné druhy hmyzu (např. včely a motýli opylují ovocné stromy), které nevhodným sečením trávy trpí.

Při sečení je žádoucí nekosit nikdy celou plochu. Je vhodné vždy zachovat určitou část plochy (aspoň pětinu, čím více, tím lépe) neposečenou, s vyšším porostem, ve kterém umožníme rostlinám vykvést. Tyto nesečené části jsou ostrůvky pro přežití larev i dospělců hmyzu. Nesečenou část pokosíme později (třeba za pár týdnů), kdy zase necháme jinou část nepokosenou. Prostě jde o to nepřehánět to s péčí tak, jak se to místy stalo standardem, kdy v širokém okolí nezůstane ani stéblo. Je také vhodné kosit na „vyšší strniště“ a ne zcela u země. Čím více rostlinné hmoty z trávníku odstraníme, tím více hmyzu poškodíme nebo usmrtíme. U nízko koseného trávníku také časem vymizí kvetoucí byliny potřebné pro hmyz a zůstanou jen odolné „sterilní“ trávy.

&source=https://nppodyji.cz" title="LinkedIn" onclick="javascript:window.open(this.href,'', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;">