- Jak máme postupovat při zjištění, že někdo v sousedství neekologicky zpracovává odpad?

   

Podle zákona č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech) může zpracovávat odpad pouze osoba oprávněná k nakládání s odpady. Pokud má někdo podezření na nelegální nakládání s odpady, je nutné okamžitě oznámit skutečnost Policii ČR nebo příslušnému obecnímu úřadu.  
                                                                                                             Autor: Michal Císař