- Jak se mohu aktivně zapojit do ochrany přírody v národním parku?

Kromě toho, že by každý návštěvník měl dbát pokynů a pravidel pohybu po území, může přispět i zcela konkrétně. Každoročně se provádí péče o významné lokality Podyjí. Jedná se např. o kosení luk, vyřezávání náletu dřevin a další práce. Dobrovolníci na tyto práce, nejlépe ve skupinách jsou vítáni! Odborně zdatní zájemci (botanici, zoologové apod.) se mohou zapojit např. do sledování ohrožených druhů nebo monitoringu lokalit.

&source=https://nppodyji.cz" title="LinkedIn" onclick="javascript:window.open(this.href,'', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;">