Erbovní zvíře Podyjí čáp černý se stal Ptákem roku 2014

Česká společnost ornitologická vyhlásila začátkem února Ptákem roku 2014 oba druhy čápů, čápa černého a čápa bílého.  Symbolizují návrat jara, nový život a všeobecné štěstí.  Do loga Národního parku Podyjí se dostal čáp černý jako symbol volného pohybu v dříve železnou oponou rozděleném území. Přímo v Podyjí hnízdí až čtyři páry. Lidé se mohou zapojit i do letošního 7. celoevropského sčítání čápů bílých a 3. celostátního sčítání čápů černých.

Image
Čáp černý. FOTO: Archiv ČSO

Přestože čápi nepatří mezi nejohroženější druhy, jsou zajímavým ukazatelem toho, jak se svět kolem nás mění. Bílí čápi postupně opouštějí úrodné nížiny zaplavené zemědělskými chemickými přípravky a stěhují se výše do hor, což jim usnadňuje i změna klimatu. Naopak černí čápi se z dříve plachých lesních ptáků, které bylo těžké jen zahlédnout, stávají stále běžnějšími a nezřídka se s nimi setkáme i na potoce uprostřed vesnice.

V Podyjí žijí čápi černí nejvíce v jeho západní části a jsou jedním z největších místních cestovatelů. Do národního parku ze svého zimoviště přilétají od druhé poloviny března do poloviny dubna. Odlétají obvykle od srpna do poloviny září. Tahové cesty našich čápů na jejich zimoviště v Africe vedou jak západní cestou přes Gibraltar, tak východní cestou přes Balkán a Blízký Východ. Za den dokážou uletět až 300 kilometrů, ve výjimečných případech i pět set.  Díky kroužkování víme, že čápi černí z Podyjí znají Maďarsko, Sasko i Izrael.

Oba druhy čápů budou ornitologové letos bedlivě sledovat. Do sčítání se může zapojit opravdu každý. „Čápa není problém poznat, mláďata na hnízdě také spočítá každý, proto se těšíme na záplavu údajů od pozorovatelů z celého státu,“ říká ředitel České společnosti ornitologické (ČSO) Zdeněk Vermouzek. Vše potřebné bude zveřejněno na speciálním webu o čápech cap.birdlife.cz, který ČSO spustí symbolicky 12. března, na svatého Řehoře.