Kalendář exkurzí 2018

/PROGRAM AKCÍ/ Více než dvě desítky vycházek do Podyjí a dalších akcí pro vás na letošní sezónu připravili správci Národního parku Podyjí a jejich spolupracovníci. Zavedou vás mezi ptáky, hady i netopýry nebo ukáží, jak se Podyjí za posledních 100 let změnilo. První naše letošní exkurze se uskuteční 7. dubna a bude věnovaná žábám. Cyklus uzavře tradiční Silvestrovská vycházka na sklonku roku. 

7. 4. sobota – Na žabích námluvách
Vedoucí: Zdeněk Mačát – Správa Národního parku Podyjí, Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Sraz: 10.00 Čížov, parkoviště na kraji obce
Trasa: okolo Čížova po rybnících, tůních a drobných mokřadech středně náročným terénem cca 6 km s návratem do 14.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, síťka na odchyt drobných vodních živočichů
Zaměření: vodní a mokřadní živočichové a jejich prostředí; v čem spočívá a k čemu vede péče o drobné mokřadní lokality

21. 4. sobota – Po skalách a sutích Braitavy
Vedoucí: Jaroslav Šmerda - Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Sraz: 8.00 Vranov nad Dyjí, před restaurací Formoza
Trasa: Vranov nad Dyjí – Benátky – pravý břeh Dyje – Zadní Hamry – Hamerské vrásy – zpět Vranov nad Dyjí, trasa dlouhá cca 7 km, místy mimořádně náročným terénem s ukončením do 14.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, něco k zakousnutí a peníze na autobus
Zaměření: geologie, geomorfologie, vývoj krajiny ve čtvrtohorách, zajímavé skalní útvary v okolí Vranova nad Dyjí

21. 4. sobota – Den Země u letohrádku
Sraz: 14.00 Letohrádek Lusthaus v lesích mezi Čížovem a Lesnou
Program: příjemně strávené jarní odpoledne s přáteli v krásné v přírodě, vernisáž vítězných dětských výtvarných prací, vzešlých z 18. ročníku celostátní soutěže „Příroda kolem nás“, aktivity pro rodiny s dětmi, hudební vystoupení saxofonového kvarteta, vyhodnocení účastníků soutěže o nejlepší slaný a sladký zákusek, občerstvení. Vstupné dobrovolné
Poznámka: místo je přístupné pouze pěšky nebo na kole, auta doporučujeme odstavit v obci Lesná, odtud je to k letohrádku necelé 2 km po žluté turistické značce pro pěší
Poděkování patří obcím Lesná a Horní Břečkov za pomoc při organizaci

Duben

Květen

12. 5. sobota – Podyjí v proměnách času
Vedoucí: Petr Lazárek, Martin Škorpík – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 9.00 Znojmo, most pod hrází Znojemské přehrady
Trasa: Znojmo – Kraví hora – Konice – Popice – Sealsfieldův kámen – údolí Dyje – Devět mlýnů – Hnanice, cca 15 km místy velmi náročným terénem s ukončením do 16.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, svačina, pití
Zaměření: proměny přírody, památek, mlýnů a obcí v průběhu 20. století, srovnání starých obrazových materiálů z Podyjí, které byly publikovány v knize „Podyjí v proměnách času“, se stavem dnešním

20. 5. neděle – Město na okraji divočiny
Sraz: Hardegg, kdykoliv mezi 10.00 a 16.00
Trasa: uličkami a zákoutími nejmenšího rakouského městečka a jeho bezprostředního okolí, na trase bude více stanovišť s naučným i zábavným programem pro děti i dospělé
Zaměření: program zejména pro rodiny s dětmi, tak trochu netradiční objevování města z jiné stránky
Poznámka: místo je dostupné pěšky nebo na kole z Čížova po cca 4 km, autem od Znojma přes Hnanice a Niederfladnitz, možnost parkování na více místech v Hardeggu

26. 5. sobota – Dřeviny v okolí Popic
Vedoucí: Veronika Dubovská, Robert Stejskal – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 9.30 Popice, před rodným domem Charlese Sealsfielda
Trasa: po Popickém vřesovišti cca 3 km lehkým terénem s návratem do 13.00, vhodné pro rodiny s dětmi
Doporučené vybavení: terénní obuv, svačina, pití
Zaměření: otevření nově vyznačené naučné stezky zaměřené na domácí dřeviny

26. 5. sobota – Jarní tóny v Čížovské kapli
Začátek: 18.00 Čížov, kaple
Vstupné: dobrovolné
Program: tradiční zpřístupnění kaple v Čížově s hudbou a zpěvem u příležitosti Evropského dne chráněných území, zhruba hodinový koncert místního hudebního seskupení

Červen

2. 6. sobota – Brouci a motýli podyjských vřesovišť
Vedoucí: Václav Křivan – Český svaz ochránců přírody Kněžice
Sraz: 8.00 Havraníky, u rybníka nad horním okrajem obce
Trasa: Havraníky – Havranické vřesoviště – Popice – zpět do Havraníků, cca 5 km nenáročnou trasou s návratem do 12.00
Doporučené vybavení: fotoaparát
Nutno s sebou: pití, svačina, dobrá obuv
Zaměření: poznávání hmyzu, zejména brouků a motýlů stepních trávníků a vřesoviště

14. 6. čtvrtek – Barvy pralesa
Začátek: 17.00 Vranov nad Dyjí, státní zámek 
Program: vernisáž výstavy „Barvy pralesa“ malíře a ilustrátora Františka Dungela a otevření sezónního informačního bodu v prostorách galerie Thayana na nádvoří vranovského zámku
Poznámka: výstava bude otevřena každý den kromě pondělí až do 30.9.2018, v měsíci září pouze o sobotách, nedělích a svátcích

16. 6. sobota – Co se plazí v Podyjí
Vedoucí: Zdeněk Mačát – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 9.30 Hnanice, parkoviště u hotelu Vinice Hnanice
Trasa: Hnanice a okolí – Devět mlýnů – vinice Šobes – a zpět, cca 6 km po nenáročných trasách do biotopů slepýše a všech našich čtyř druhů užovek a návratem do 14.00
Doporučené vybavení: pevná obuv, svačina, pití
Zaměření: herpetologie, vycházka za poznáním českých užovek

Červenec

1. 7. neděle – Mystické údolí potoka Kajabach včera a dnes (česko-rakouský rodinný turistický den na zahájení českého týdne v NP Thayatal)
Vedoucí: Kateřina Feikusová, Helga Donnerbauer – spolupracovnice správ národních parků Thayatal a Podyjí
Sraz: 14.30 Merkersdorf, parkoviště pod hradem Kaja
Trasa: zřícenina hradu Kaja – údolím potoka Kajabach k Dyji a stejnou cestou zpět, celkem 3 km ve stínu nenáročným terénem, vhodné i pro kočárky, s návratem do 18.30
Doporučené vybavení: dobrá obuv, pokrývka hlavy, pití, svačina
Zaměření: památky Podyjí, zříceniny hradů, dávné, málem i zapomenuté historky Thayatalu
Poznámka: touto společnou akcí začíná Český týden v Národním parku Thayatal se speciální nabídkou pro české návštěvníky Thayatalu (tato nabídka potrvá do 8. 7. 2018 a bude prezentována na www.np-thayatal.at)
Nutná předchozí přihláška: do 29. 6. 2018 na tel. +4329497005

7. 7. sobota – Světlušky noci svatojánské (v rámci nabídky Správy NP Thayatal pro české návštěvníky)
Sraz: 20.00 Hardegg, Nationalparkhaus
Trasa: cca 3 km stmívajícím se a posléze i naprosto temným lesem okolo sídla Národního parku Thayatal s návratem do 22.30
Doporučené vybavení: světlo pro bezpečný návrat z lesa
Zaměření: vycházka do naprosto temného lesa, poslech nočních živočichů, orientace v temném prostředí
Poznámka: vycházka je zpoplatněna, podrobnosti na www.np-thayatal.at

8. 7. neděle – Tajemní obyvatelé hradu Hardegg (v rámci nabídky Správy NP Thayatal pro české návštěvníky)
Sraz: Hardegg, hrad, kdykoliv mezi 10.00 a 16.00
Program: program zejména pro rodiny s dětmi v areálu hradu, kromě standardních prohlídek i soutěže a kvízy pro děti, hledání zvířat a některých tajemných obyvatel středověkého hradu
Poznámka: vycházka je zpoplatněna, podrobnosti na www.np-thayatal.at

PODROBNOSTI K ČESKÉMU TÝDNU V THAYATALU NA WEBU NP THAYATAL

KOMPLETNÍ NÁVŠTĚVNICKÝ PROGRAM NP THAYATAL

29. 7. neděle – Vycházka za jazzem
Vycházka do přírody Národního parku Podyjí a hudebně gastronomický zážitek v pod širým nebem v lůně nádherné přírody Národního parku Podyjí. Jazzová pohoda s přáteli a kapelou Melody Boys z Melody Makers nad dobrým vínem a piknikovými košíky chutných dobrot.
Sraz: 8.30, Popice u hospody (pro zájemce o pěší vycházku s průvodcem Národního parku Podyjí). Předpokládaná trasa zhruba 7 km, doporučujeme obuv do terénu. 
Začátek koncertu: 11:00, u bývalého Gruberova hotelu (rozcestí Pod Šobesem). Od hotelu Vinice Hnanice po žluté značce do údolí řeky Dyje

29. 7. neděle – V říši orla mořského
Vedoucí: Vlasta Škorpíková (Krajský úřad Jihomoravského kraje), Robert Müllner (Správa národního parku Thayatal)
Sraz: 8.30, Hardegg, parkoviště u mostu
Trasa: Hardegg – louky podél Dyje – Hardecká vyhlídka – zpět Hardegg, max. 5 km středně náročným terénem s návratem do 13.00
Doporučené vybavení: dalekohled
Zaměření: ornitologie, pozorování ptáků uprostřed léta, monitoring dravců a čápa černého v Podyjí
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí přihláška do 20. 7. 2018 u Markéty Frindové Jelínkové (e-mail: frindova@nppodyji_cz, tel. 515 282 260)

Srpen

11. 8. sobota – Skrytá i zjevná krása pavoučího světa
Vedoucí: Ondřej Machač – Česká arachnologická společnost 
Sraz: 9.30 Lukov, před restaurací Stodola u Čabalů
Trasa: po lesích a loukách v okolí Lukova, cesta relativně méně náročným terénem, délka do 5 km s návratem do 13.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, svačina, pití 
Zaměření: neznámý svět pavouků, běžné i vzácnější druhy, zajímavosti z pavoučího světa 
Poznámka: exkurze bude začínat a končit v Lukově před Stodolou u Čabalů, ve které si budou moci účastníci prohlédnout nádherné zvětšeniny pavouků od fotografa Radka Šicha

25. 8. sobota – Rovnokřídlý hmyz v oblasti Havranického vřesoviště
Vedoucí: Robert Vlk – Masarykova univerzita v Brně
Sraz: 9.00 Popice, před farou (vedle kostela sv. Zikmunda)
Trasa: Havranické vřesoviště – Staré vinice – lesem zpět, cca 6 km středně těžkým terénem s návratem do 14.00
Doporučené vybavení: terénní obuv, svačina, voda, případně i smýkací síť a atlas Rovnokřídlí ČR (Academia)
Zaměření: kobylky, saranče a další hmyz lesostepních biotopů a řídkých lesů ve vinařské krajině

Září

1. 9. sobota – Mezinárodní noc netopýrů
Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Zdeněk Mačát – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 20.00 Lesná, u kostela
Trasa: noční pěší exkurze středně náročným terénem podyjským lesem, kolem vodních nádrží a potoků, asi 5 km s návratem nejpozději do 23.00
Doporučené vybavení: teplé oblečení
Nutno s sebou: baterka
Zaměření: netopýři obývající lesní prostředí Národního parku Podyjí, ukázka významných typů prostředí, pozorování ultrazvukovým detektorem, ukázka výzkumu pomocí odchytu do sítí

16. 9. neděle – Z Thayatalu do Podyjí a zase zpět
Vedoucí: Christian Übl – Správa Národního parku Thayatal, Jan Kos – Správa Národního parku Podyjí Sraz: 9.00 Hardegg, parkoviště u mostu přes Dyji
Trasa: Felling – Zadní Hamry – Pašerácká stezka – Keply – Hardegg, celodenní vycházka mimořádně náročným terénem s ukončením do 16.00 v Hardeggu
Doporučené vybavení: dobrá obuv, jídlo a pití na celý den
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí přihláška do 1. 9. 2018 u Markéty Frindové Jelínkové (e-mail: frindova@nppodyji_cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: neživá příroda, údolí Dyje mezi Vranovem a Hardeggem, českorakouská spolupráce

Říjen

6. 10. sobota – Rok českých pralesů – co se skrývá v podyjských lesích?
Vedoucí: Jaroslav Ponikelský – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 9.30 Podmolí, parkoviště u rybníka
Trasa: Podmolí – Lipina – Nad Šobesem – údolí Hajského potoka – Podmolí, cca 8 km náročnějším terénem s návratem do 14.00
Doporučené vybavení: pevná obuv, svačina
Zaměření: tematická vycházka k Roku českých pralesů: ukázky lesa ponechaného bez péče člověka, vysvětlení vztahů v ekosystému přirozeného lesa a role disturbancí (narušení ekosystému) v přirozené dynamice lesa

20. 10. sobota – Putování po pamětihodnostech Dolních Kounic a jejich okolí
Vedoucí: Petr Eckl, David Rožnovský – Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Sraz: 8.00 Znojmo, parkoviště u zimního stadionu
Trasa: autobusem Znojmo – Miroslav – Loděnice (někdejší opevněný farní kostel sv. Markéty, bojiště bitvy u Loděnic) – Dolní Kounice (bývalý klášter premonstrátek „Rosa Coeli“, hrad a zámek, farní kostel sv. Petra a Pavla, poutní kostel sv. Antonína v Závodí, židovská synagoga a hřbitov) s více zastávkami, obědem v restauraci a návratem do 18.00
Cena: 150 Kč na jízdné autobusem
Nutno s sebou: dalších cca 250 Kč (vstupné do objektů)
Zaměření: regionální historie, archeologie, dějiny umění
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí přihláška do 10. 10. 2018 u Markéty Frindové Jelínkové (e-mail: frindova@nppodyji_cz, tel. 515 282 260)

28. 10. neděle – Strom svobody
Začátek: 10.00, hraniční most mezi Čížovem a Hardeggem
Program: vysazení stromu svobody v blízkosti hraničního mostu, krátká komentovaná vycházka po okolí
Poznámka: pořádáno při příležitosti oslav 100 výročí založení státu

Prosinec

31. 12. pondělí – Silvestrovská vycházka
Vedoucí: Svatava Holubová, Martin Mahr – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 14.00 Hnanice, parkoviště u hotelu Vinice Hnanice
Trasa: Hnanice – Šobeská lávka – Papírna – Vyhlídka Devět mlýnů – zpět Hnanice, cca 5 km středně náročným terénem s návratem do 17.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv i nálada, baterka pro zpáteční cestu a něco tekutého k Silvestrovskému přípitku
Zaměření: zimní příroda, výhledy do kraje, historie i Silvestrovské rozjímání…