FOTOGALERIE: Na jaře se do Podyjí vrací ptáci až z Indie či z Afriky

20 LET NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ - Do národního parku se po zimě vrací ptáci v několika vlnách. Ti nejvytrvalejší až z několika tisíc kilometrů vzdálených míst.

Dudek chocholatý

Dudek chocholatý obývá v Podyjí staré osamocené stromy s dutinami. Je lehce rozpoznatelný podle své chocholky a typického dudání. Nezvané návštěvníky svého hnízda zahání nepříjemným zápachem. FOTO: Archiv Správy Národního parku Podyjí

FOTOGALERIE: Prohlédněte si fotky zajímavých tažných ptáků Podyjí

Nad Havranickým vřesovištěm postupně svítá. Ticho brzkého rána začíná prořezávat zpěv několika desítek druhů ptáků.  Začíná ideální čas pro ornitology. Ráno jsou ptáci nejaktivnější a jejich zpěv nejintenzivnější.  Do Podyjí  po zimě míří tisíce opeřenců hned v několika vlnách. Jsou mezi nimi vlaštovky, skřivani a špačci, ale i vzácnější včelojedi, dudci nebo krutihlavové.

Pokud to povětrnostní podmínky dovolí přilétají první tažní ptáci do Podyjí už v únoru.  Patři mezi ně dobře známé druhy drozd zpěvný, skřivan polní, konipas bílý nebo špaček obecný. Nezimují totiž daleko. Nejčastěji v jižní Evropě.  Ornitologové dokonce zdokumentovali i pokusy některých tažných druhů o přezimování přímo v Podyjí. Mezi prvními přilétá i jeden z nejlepších zpěváků Podyjí skřivan lesní . Letošní zimu dokonce jeden přečkal přímo ve Znojmě. Hned u budovy Správy Národního parku Podyjí.

Druhá příletová vlna tažných ptáků začíná přibližně v polovině března a pokračuje do poloviny dubna. Během ní se v Podyjí objevuje výrazný zpěvák našich lesů i zahrad, široce rozšířená pěnice černohlavá.  Na přelomu března a dubna do podyjských lesů a vřesovišť přiletí i exoticky vypadající pták s výraznou chocholkou dudek chocholatý. Naproti tomu krutihlav obecný je nenápadný pták z příbuzenstva datlů.  Zjara se začne ozývat nezaměnitelným voláním i ve znojemských městských zahradách. Do tohoto období spadá i přílet populárních vlaštovek a jiřiček. V této vlně se do Podyjí vrací z Asie i čáp černý. Pták, který se pro svoji krásu dostal do loga národního parku, si buduje svá hnízda v lesích.  Lidé ho mohou často pozorovat přímo nad řekou, kam léta lovit drobné rybky.

Nejpozději přilétají přísně tažní ptáci a to přibližně od poloviny dubna do května. Je mezi nimi například ostříž lesní, sokolovitý dravec, který v letu loví hmyz a drobné ptáky. Jeho potravou jsou i jiřičky. Dost na čas si s příletem do Podyjí dává i včelojed lesní. Dravý pták podobný káni si libuje především v konzumaci vos a jejich larev. V lesích s oblibou vyhrabává zemní hnízda tohoto hmyzu a nic si nedělá z rojení žihadel. V Národním parku Podyjí hnízdí několik párů včelojedů. Od května mohou návštěvníci místy nad lesy zaslechnout jejich dvouslabičné, snad trochu melancholické, pískání.

V téže době přilétají i další ptáci. Táhlé vrčení lelka lesního, podivuhodného soumračného až nočního ptáka, mohou lidé při troše štěstí zaslechnout za teplých večerů hned na několika místech východní části národního parku.

Na přelomu dubna a května do Podyjí zamíří i rorýs obecný. Jeho výrazné hvízdání zná téměř každý, kdo žije například ve městě Znojmě, jen možná netuší, že jde právě o rorýse. Přilétají i další, méně známé pěnice - například slavíková a vlašská. Díky druhé jmenované je Podyjí vyhlášeno jako „ptačí oblast".  Tedy území významné z celoevropského hlediska.  V Česku jich je jen zhruba čtyřicet.

Na jednoho z největších opozdilců, kteří přilétají hnízdit do Národního parku Podyjí, mohou lidé natrefit ve starých, vysokých bukových lesích. Je jim vzácný drobný lesní pták lejsek malý. Přilétá nejčastěji až okolo poloviny května nebo později. Vzácněji dříve. Podyjí je jedním z mála míst v Česku, kde má pro svůj život dobré podmínky.

Pokud chcete poznat kouzlo ranního pozorování ptáků na vřesovištích Podyjí, můžete se v sobotu (7.5. 2011) připojit k „Vítaní ptačího zpěvu" . Akce Správy Národního parku Podyjí  a České ornitologické společnosti je součástí celosvětové tradice datující se od roku 1983. Smyslem „Vítaní"  je oslavit příchod jara a připomenout si nezastupitelnou roli, kterou ptáci v životech lidí hrají.  Akce každý rok připadá na první květnové víkendy. V této době už do Podyjí přiletí většina tažných ptáků.  Těšíme se na vás v 6:00 u hnanického kostela.

Martin Valášek, autor je zoologem Správy Národního parku Podyjí

ImageČlánek vyšel ve Znojemském deníku jako součást seriálu k dvacetiletému výročí založení Národního parku Podyjí