GRAFICKÉ KOLEKCE PRO EFEKTIVNÍ PROVOZ INFORMAČNÍCH CENTER

Cílem projektu je vytvořit komplex grafických výstupů, který bude reprodukovatelný na různé formáty a využitelný pro činnost EVVO, propagaci a práci s veřejností. Budou organizovány akce pro veřejnost s využitím těchto výstupů, čímž se zvýší atraktivita informačních bodů a a návštěvnického střediska
Výstupy budou využity pro další činnosti, včetně činností uvedených v žádosti:.
a) Příprava grafických výstupů
b) Vydání jednotlivých materiálů
c) Prezentace materiálů na akcích pro veřejnost – podpora návštěvnosti Informačních center

celkové způsobilé výdaje 1 149 060 Kč

výše příspěvku Fondu 976 700 Kč

výše příspěvku žadatele (do výše způsobilých výdajů) 172 360 Kč

datum ukončení: 30.6.2021

Image