Pomáháme s mapováním červenokvětých hlaváčků. Přidejte se!

Správa Národního parku Podyjí se zapojuje do mapování výskytu hlaváčku letního a hlaváčku plamenného v naší krajině. Mapování organizuje Česká botanická společnost, která vyhlásila hlaváček letní rostlinou roku 2022.

Image

Zapojit se do mapování můžete i vy. Postupujte podle tohoho návoduPomůžete nám upřesnit informace o výskytu těchto kdysi běžných, ale dnes mizejících druhů naší flóry.

Dříve se hlaváček letní vyskytoval běžně spolu s dalšími teplomilnými pleveli zejména ve středních Čechách a na jižní Moravě. Dnes je to ohrožený druh, který na mnohých místech vlivem intenzifikace zemědělství vymizel. Podobný osud sdílí i příbuzný hlaváček plamenný (Adonis flammea). Do jisté míry však absence záznamů o výskytu obou hlaváčků může být způsobena jen neznalostí. Polní okraje v zemědělské krajině, kde se oba druhy nejčastěji vyskytují, totiž nepatří k vyhledávaným cílům turistů ani botaniků. Zároveň jde o jednoleté rostliny vázáné hlavně na kultury ozimých obilnin, jejichž výskyt je vzhledem ke střídání plodin obtížně předvídatelný. Současné rozšíření jednoletých hlaváčků tak zůstává
hádankou.

Další informace na stránkách České botanické společnosti

Tisková zpráva České botanické společnosti