Hrušeň polnička – Pyrus pyraster

Strom až 20 m vysoký, který roste velmi pomalu a dožívá se až 200 let. Plodem je malvice kulovitého až hruškovitého tvaru, do 3 cm velikosti, trpké chuti.

Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Reitter-Abel_Holzarten_T021.jpg

Kde roste: Je to světlomilný druh, dobře odolávající suchu a rostoucí na živnějších podkladech. Nejčastěji obsazuje pláště lužních lesů, vyskytuje se na lesostepích, vřesovištích, výslunných stráních nebo v teplomilných doubravách. V Podyjí se vtroušeně vyskytuje na celém území národního parku.

Využití: Dřevo hrušně je pórovité, tmavě zelené barvy. Je velmi pevné a trvanlivé, s oblibou používané v řezbářství. Z hrušní se vyráběl kvalitní nábytek, pravítka nebo příložníky. V zahradní a krajinářské praxi se plané hrušně používají jako roubovací podnož ovocných odrůd hrušní, která stromům zajišťuje bujný vzrůst a odolnost. Pro svou vůni je dřevo používáno také při uzení masa.

Zpět na https://www.nppodyji.cz/popickastezka