Jak postupovat, žádáte-li o povolení ke kácení dřevin?

Pokud si nevíte rady a nechce se vám studovat tyto materiály, informujte se přímo na Správě NP Podyjí – informace vám podá referent Robert Stejskal, tel. 515 282 249, nebo 739 467 143.
Pokud k danému kácení potřebujete získat povolení (viz dotaz „Kdy není povolení ke kácení potřeba?“), musíte nejprve podat žádost o povolení kácení. Po obdržení žádosti oznámí orgán ochrany přírody dalším účastníkům zahájení správního řízení. V případě potřeby (složitější případy) svolá místní šetření na místě kácení za účasti žadatele, orgánu ochrany přírody, zástupce obce, příp. dalších dotčených osob.
Po shromáždění všech potřebných podkladů a vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin o této skutečnosti orgán informuje účastníky řízení a dá jim možnost se k podkladům řízení v určité lhůtě vyjádřit (tento krok se vynechá, vyhovuje-li se žádosti v plném rozsahu). Po tomto úkonu (a případném vypořádání připomínek účastníků) vydá orgán rozhodnutí, kterým kácení buď povolí, nebo nepovolí (nebo některé stromy povolí, jiné ne). V případě povolení kácení je v rozhodnutí přesně uvedeno, za jakých podmínek lze kácení provést (doba provedení – obvykle zimní období 15. říjen až 31. březen; rozsah a způsob provedení, způsob naložení s dřevní hmotou, místo a popis náhradní výsadby aj.).