Jaké dřeviny nejsou k výsadbě v národním parku vhodné?

V národním parku a ochranném pásmu se snažíme vysazovat především tradiční, osvědčené druhy z kategorie domácích dřevin. Může jít o přirozeně se vyskytující lesní druhy nebo různé odrůdy ovocných dřevin. Řídíme se nejen tím, zda je dřevina u nás domácí, ale i stanovištěm. To znamená, že vzhledem k suchému a teplému klimatu Znojemska, zde není vhodné vysazovat např. horské, na vodu náročné druhy.

Méně vhodné jsou cizokrajné druhy, jako např. exotické jehličnany. Z nich jsou v posledních letech oblíbené např. různé druhy tůjí, jalovců, cedry nebo cypřišky. Objevují se také vzácnější druhy jedlí nebo borovic. Tyto dřeviny do volné krajiny vůbec nepatří a ani v intravilánech obcí by se to s jejich výsadbami nemělo přehánět.

Zcela nevhodné jsou tzv. invazní druhy, u kterých byly zaznamenány nežádoucí projevy, např. příliš rychlý růst a nekontrolované šíření do okolí. U některých invazních dřevin jsou dokonce výsadby nebo další způsoby šíření zakázány – jako např. u pajasanu žláznatého. K invazním druhům patří i trnovník akát, jehož nové výsadby se v obcích také objevují. Doporučujeme nevysazovat škumpu orobincovou ani čím dál populárnější pavlovnii plstnatou. Oba druhy se v posledních letech začínají šířit a do budoucna představují hrozbu pro přírodu Podyjí. Na okrajích obcí občas uniká ze zahrad šeřík obecný nebo kustovnice cizí. Místy se kolem obcí objevuje i javor jasanolistý.

Pokud zakládáte novou zahradu nebo okrasné výsadby kolem rodinného domu, vždy u vašeho architekta požadujte, aby k výsadbě navrhoval jen osvědčené a bezproblémové dřeviny, nejlépe z domácích druhů, které jsou neméně zajímavé než cizokrajné exoty. Objeví-li se vám na pozemku zajímavě vzhlížející náletová dřevina, pokuste se před jejím dalším pěstování zjistit nejprve, k jakému druhu patří.