Jaký úřad kácení povoluje?

Kácení povoluje místně příslušný obecní úřad, avšak na území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma tak činí výhradně Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo.