Janovec metlatý - Cytisus scoparius

Hojně větvený keř až 3 m vysoký s výrazně žlutými květy, plodem je podlouhlý, zploštělý lusk vymršťující hnědá, zploštělá semena. Je to významná medonosná dřevina.

KOHLER, Eugen. Köhler's Medizinal-Pflanzen [online]. Leipzig: Herm. J. Ramm, 1887 Dostupné z: https://www.biodiversitylibrary.org/item/10836#page/238/mode/1up

Kde roste: Janovec je světlomilný, roste na půdách písčitých, štěrkovitých i hlinitých, přednostně kyselých. V zimě často namrzá. Vyskytuje se na okrajích lesů, pasekách, kolem cest a hrází vodních toků, na pastvinách, vřesovištích, skalách i lomech. V místech svého výskytu tvoří zpravidla souvislé porosty a potlačuje ostatní druhy.

Využití: V minulosti byl vysazován k zúrodnění písčitých polí, neboť jeho bakterie na kořenech vážou vzdušný dusík. Byl využíván zemědělci a myslivci také jako pastva pro ovce a zvěř.

V zahradní a krajinářské praxi byla vyšlechtěna řada okrasných kultivarů, které se používají do smíšených výsadeb i při parkových úpravách.

Lidové léčitelství: V lidovém léčitelství se nevyužíval, neboť se jedná o rostlinu jedovatou.

Mytologie: Známé je spíše jeho použití v lidové magii při čarodějných obřadech vykuřování.

Zpět na https://www.nppodyji.cz/popickastezka