Javor babyka – Acer campestre

Keř nebo středně velký strom s křivým kmenem a košatou korunou, dosahuje maximální výšky 25 m a je to dřevina středněvěká. Na podzim barví do žluta, méně často do červena. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/237_Acer_campestre.jpg

Kde roste: Babyka je dřevina dobře snášející zástin a je velmi přizpůsobivá. Lze pozorovat dva ekotypy: „lužní“ babyky snášejí vysokou hladinu spodní vody a naopak „stepní“ babyky snášejí letní vedra, sucho nebo i zasolené půdy.

Využití: Dřevo babyky se používalo v kolářství, soustružnictví, truhlářství a na výrobu dýhy. Listy se dříve používaly také jako krmivo pro dobytek. Je to ceněná medonosná dřevina. V zahradní a krajinářské tvorbě její význam značně vzrůstá. Odolává znečištěnému ovzduší, snáší zasolení i městské prostředí, roste i ve zpevněných plochách a proto je nově využívána k výsadbám ve městech, jako doprovodná vegetace podél komunikací nebo k zakládání ochranných lesních pásů, biokoridorů či remízků.

Lidové léčitelství: V lidovém léčitelství se používá hlavně kůra, externě v kosmetice na zarudlou kůži nebo vnitřně jako čaj se svíravou chutí s účinky proti horečce či dně. Při procházkách přírodou poslouží listy babyky jako rychlý prostředek při popíchání hmyzem, listy se mezi prsty rozdrtí tak, že pustí šťávu a přitlačí se na postižené místo.

Zpět na https://www.nppodyji.cz/popickastezka