KALENDÁŘ AKCÍ 2022

/PROGRAM AKCÍ/ Více než 15 vycházek do Podyjí a dalších akcí pro vás na letošní sezónu připravili pracovníci Národního parku Podyjí a jejich spolupracovníci. Zavedou vás za žábami, mezi tajemné lišejníky, do městečka Hardegg nebo mezi exmoorské poníky na pastvinu. První naše letošní exkurze se uskuteční již 19. března a bude věnovaná jarním květinám. Cyklus uzavře tradiční Silvestrovská vycházka na sklonku roku. 

img-7537a.jpg

BŘEZEN

19. 3. sobota – Pomíjivé krásky z roští a souvratí
Vedoucí: Lenka Reiterová – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 9.00 Čížov, parkoviště před obcí
Trasa: Čížov – Větrník – Na Keplech – Hardecká vyhlídka – Hardecká stráň – Na Keplech – Malý čížovský rybník – Čížovský rybník – Čížov, cca 12 km místy i velmi náročným
terénem s návratem do 14.00. Exkurzi lze na 2–3 místech zkrátit a vrátit se do Čížova samostatně
Doporučené vybavení: lupa, svačina, botanický určovací klíč
Nutno s sebou: pevná obuv, teplé oblečení (naše tempo nebude závratné)
Zaměření: časně jarní květena lesů i bezlesí

DUBEN

2. 4. sobota – Žabí ráj na Jejkalech
Vedoucí: Zdeněk Mačát – Správa Národního parku Podyjí, Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Sraz: 9.30 Vranov nad Dyjí, náměstí
Trasa: Vranov – rybníky Jejkaly – Feliciino údolí – zpět Vranov nad Dyjí, cca 9 km poměrně náročným terénem, včetně mokrých úseků s návratem do 15.30 (autobus zpět do Znojma odjíždí v 16.16)
Doporučené vybavení: dobrá obuv, síťka na odchyt drobných vodních živočichů
Zaměření: obojživelníci a další vodní a mokřadní živočichové na
jedné z nejvýznamnějších mokřadních lokalit národního parku
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí přihláška do 20. 3. 2022 u Svatavy Holubové (e-mail: svatava.holubova@nppodyji_cz).

KVĚTEN

7. 5. sobota – Májová vycházka za hmyzem
Vedoucí: Václav Křivan - entomolog
Sraz: 9.00 Konice, Pod Popickým vrchem, parkoviště vpravo od silnice do Popic (48.8275308N, 16.0178406E)
Trasa: otevřenou krajinou mezi Konicemi a Popicemi přes Popické kopečky, Horáčkův kopeček, na Havranické vřesoviště do okolí Popické kaple, lehkým nenáročným terénem cca 5 km s návratem okolo 13.00
Doporučené vybavení: terénní oblečení a obuv, lupa, entomologická síťka, průhledné krabičky, dalekohled
Zaměření: poznávání bezobratlých, zejména hmyzu (brouků, motýlů) na nelesních stanovištích v pestré krajině východní části Národního parku Podyjí

14. 5. sobota – Květnové sousedské posezení v přírodě u Lesenského letohrádku

Organizují: Obec Horní Břečkov, Obec Lesná a Správa Národního parku Podyjí
Místo a čas konání: Letohrádek Lusthaus v lesích mezi Čížovem a Lesnou od 14.00 do 17.00
Program: zážitkové a poznávací aktivity pro rodiny s dětmi, zaměřené na přírodu Národního parku Podyjí, doplněné o rukodělné aktivity, setkání se sokolníkem
Soutěž o nejlepší slaný a sladký zákusek: může se zúčastnit každý, kdo přinese doma připravené zákusky s sebou
Důležité upozornění: místo je dostupné pouze pěšky nebo na kole

21. 5. sobota – Za přírodou Miroslavských kopců
Vedoucí: Martin Škorpík – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 9.00 Miroslav, náměstí
Trasa: Miroslav, náměstí – Přední Markův kopec – Zadní Markův kopec – letiště – zpět do Miroslavi přes západní část okruhu, cca 9 km. Lehčí terén, návrat do 14.00
Doporučené vybavení: pevná obuv, vydatná svačina
Zaměření: návštěva Národní přírodní památky Miroslavské kopce, geologie, botanika, entomologie, péče o stepi

ČERVEN

18. 6. sobota – Dávní poutníci Podyjím, jejich stopy a odkaz po 200 letech

Průvodci výstavou: Petr Lazárek – Správa Národního parku Podyjí, Michal Schneider – fotograf a grafik
Sraz: 10.00 Hardegg, na mostě přes Dyji
Program: Putování Podyjím, vzpomínky z dávných dob – vernisáž výstavy v budově bývalé celnice Čížov – Hardegg, představení stejnojmenné česko-německé publikace vydané jako připomínky písemně zdokumentovaných prvních výletů do středního Podyjí na začátku 19. století
Zaměření: připomenutí prvních výletů do Podyjí tak, jak je zdokumentovali nezávisle na sobě tři objevitelé přírodních krás v 19. století, jaké poznání si z těchto cest můžeme odnést po 200 letech od jejich uskutečnění

25. 6. sobota – Putování po pamětihodnostech Hardeku

Vedoucí: Jiří Kacetl – historik
Sraz: 10.00 Hardegg, na mostě přes Dyji
Trasa: Hardek, most přes Dyji – předměstí Fugnice – Reginina skála s výhledem – Železná brána – Hardecký hrad – farní kostel sv. Víta a karner – městské opevnění – bývalá plovárna – zpět k mostu, max. 5 km lehkým, místy středně náročným terénem s návratem do 15.00 a s možností občerstvení v hostinci u mostu
Doporučené vybavení: dobrá obuv
Nutno s sebou: svačina a pití na půl dne, drobná eura na vstupné do hradu a občerstvení
Zaměření: místní historie a umělecké památky
Důležité upozornění: místo srazu je dostupné pěšky nebo na kole z Čížova po cca 4 km, autem od Znojma přes Hnanice a Niederfladnitz, možnost parkování na více místech v Hardeggu
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí přihláška do 10. 6. 2022 

ČERVENEC

24. 7. sobota – Vycházka za jazzem
Vycházka do přírody Národního parku Podyjí a závěrečný koncert Znojemského hudebního festivalu 2022.
Podrobnosti programu budou upřesněny do 30. 6. 2022 a budou k dispozici na www.nppodyji.cz

SRPEN

13. 8. sobota – Za oponou pastviny Exmoorských koní u Havraníků
Vedoucí: Robert Stejskal – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 9.00 Havraníky, u rybníka na horním konci obce
Trasa: Havraníky – Havranické vřesoviště – směrem k Hnanicím a zpět do Havraníků, cca 5 km nenáročným terénem s návratem do 13.00
Doporučené vybavení: pevná obuv, dlouhé kalhoty, svačina
Zaměření: péče o vřesoviště, stepní trávníky a křoviny pomocí Exmoorských koní, ukázky flóry, fauny a praktických zásahů

ZÁŘÍ

3. 9. sobota – Mezinárodní noc netopýrů

(pořádáno ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě a Českou společností pro ochranu netopýrů)
Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Sraz: 19.30–20.30 Hnanice, parkoviště před hotelem Vinice Hnanice
Trasa: od hotelu pěšky na několik stanovišť v údolí Dyje v lokalitě Devět mlýnů, relativně nenáročným terénem s ukončením do 23.00
Doporučené vybavení: baterka
Zaměření: netopýři a další noční tvorové v údolí Dyje

17. 9. sobota – Všudypřítomný utajený mikrosvět
Vedoucí: Jan Vondrák, Jiří Malíček, Zdeněk Palice
Sraz: 9.00 Čížov, před budovou Návštěvnického střediska Správy NP Podyjí
Trasa: Čížov – Na Keplech – Plačkův most – Hardecká vyhlídka – Na Keplech – Čížov, cca 9 km nenáročným terénem a velmi, velmi pomalým tempem. Předpokládaný konec 15.00–17.00 podle rychlosti pochodu.
Doporučené vybavení: botanická lupa, svačina
Zaměření: lišejníky, jejich rozmanitost a stanovištní nároky

24. 9. sobota – Sousedské svatováclavské setkání
Organizují: Obec Havraníky a Správa Národního parku Podyjí
Místo a čas konání: Havraníky, rybníka mezi 14.00 a 17.00
Program: zážitkové a poznávací aktivity pro rodiny s dětmi, zaměřené na přírodu Národního parku Podyjí, doplněné o rukodělné aktivity, setkání se sokolníkem
Soutěž o nejlepší slaný a sladký zákusek: může se zúčastnit každý, kdo přinese doma připravené zákusky s sebou

ŘÍJEN

9. 10. neděle – Velká divočina v nejmenším národním parku
Vedoucí: David Freudl – Správa Nationalparku Thayatal, Jan Kos – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 10.00 Merkersdorf, parkoviště pod zříceninou hradu Kaja
Trasa: Merkersdorf, parkoviště – kolem zříceniny hradu Kaja – Schafschwemme – do údolí Dyje – ústí Kajabachu – zpět Merkersdorf cca 10 km místy mimořádně náročným terénem s ukončením do 16.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, jídlo a pití na celý den
Zaměření: tradiční podzimní česko-rakouská vycházka pro veřejnost, zcela nedotčená část Národního parku Thayatal, území ponechané samovolnému vývoji,
přeshraniční spolupráce v ochraně přírody
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí přihláška do 30. 9. 2022 u Svatavy Holubové (e-mail: svatava.holubova@nppodyji_cz)

22. 10. sobota – O lese 2.0
Vedoucí: Jaroslav Ponikelský – Správa Národního parku Podyjí, Martin Valášek – zoolog na volné noze
Sraz: 9.45 Hnanice, parkoviště před hotelem Vinice Hnanice
Trasa: Hnanice – údolí Daníže – Fládnitzká cesta – Hnanice, cca 8 km středně náročným terénem s návratem do 14.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, svačina
Zaměření: co může být cílem péče o ekosystémy – o lesním prostředí v širších ekologických souvislostech

LISTOPAD

26. 11. sobota – Adventní a vánoční vazby
Vedoucí: Anna Bauerová, odborná lektorka v oboru zahradnictví
Sraz: 9.00 Havraníky č.13 (vedle kostela), terénní stanice Správy Národního parku Podyjí
První dílna: 9.00 – 12.00
Druhá dílna: 12.00 – 15.00
Doporučené vybavení: kleště, nůžky, dráty a oblíbené vlastní ozdoby, mašle, svíčky, baňky, bodce na svíčky, přírodniny atp.
Zaměření: tvořivá dílna, ukázka tvorby netradičních adventních a vánočních vazeb a výroba klasické adventní vazby
Cena za účast na dílně (na materiál): 100,- Kč
Poznámka: počet účastníků je omezen, nutná přihláška do 7. 11. 2022 u Svatavy Holubové (e-mail: svatava.holubova@nppodyji_cz)

PROSINEC

31. 12. čtvrtek – Silvestrovské rozjímání nad údolím řeky Dyje
Vedoucí: Svatava Holubová, Martin Mahr – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 14.00 Popice, u hospody
Trasa: Popice – přes vřesoviště a lesy na Sealsfieldův kámen – zpět Popice cca 6 km lehkým nenáročným terénem s návratem do 17.00
Doporučené vybavení: dalekohled, dobrá obuv i nálada, baterka pro zpáteční cestu a něco tekutého k Silvestrovskému přípitku
Zaměření: zimní příroda, výhledy do kraje, nedávná historie i Silvestrovské rozjímání

Image