Září: od houfujících se vlaštovek až po jelení říji

/KALENDÁŘ, AKTIVITA PRO DĚTI/ Prvního září vždy doprovázely děti do škol vlaštovky, které se k sobě houfně a neposedně tiskly na drátech elektrického vedení. A není tomu jinak ani v letošním roce, kdy za pospolitého švitoření poletují v odvážných kreacích, a obratně loví poletující hmyz. Avšak s postupujícím zářím a s nástupem chladných dnů se snižuje možnost najít dostatek potravy. A proto se z naší přírody postupně v tomto období vytrácí nejen vlaštovky a jiřičky, ale i kukačky, či čápi bílí i černí, kteří se společně s mnoha dalšími druhy z ptačí říše vydávají na dalekou pouť do svých zimovišť. 

Konec srpna a počátek září je ve znamení chráněných netopýrů. Letos se Mezinárodní noc pro netopýry na Znojemsku uskuteční v sobotu 4. 9. 2021 v 19:00 a ve 21:00 hod. na starém zámku v Jevišovicích. Při této akci budete mít možnost seznámit se s těmito nenápadnými živočichy s noční aktivitou. Můžete se dovědět spoustu zajímavostí z jejich pozoruhodného života, sledovat je pomocí speciální techniky nebo si je zblízka prohlédnou. Zároveň se dozvíte, co netopýry ohrožuje a jak jim lze pomoci.

Na mnohé z nás padá v období nastupujícího září teskný pocit neodvratného konce léta. Je to období, kdy se střídají chladně nevlídné dny s prosluněným teplým babím létem. Kdo ví, jaké pocity mají živočichové a možná i rostliny? Rozhodně jim však instinkt velí připravit se na nadcházející příchod podzimu a zimy.

Kvete vřes i bramboříky

Při toulkách přírodou Národního parku Podyjí ještě můžeme v lesích vidět odkvétající voňavé bramboříky a na vřesovištích světle fialově kvetoucí vřes, na kterém pozorujeme kromě zapomenuté kudlanky i včely, které využívají poslední možnost získat na zimu životadárný nektar. Můžeme také potkat černožluté mloky, jak se vzdalují od vody a pomalým tempem si razí cestu výš do lesních porostů, aby se zde ukryli před zimou do škvír a děr ukrytých pod nánosem spadaného listí. Podobně se ukryjí i další obojživelníci i plazi. Můžeme se o tom konec konců dočíst i v zářijových pranostikách.

Stromy a keře jsou obtěžkány plody a celé září je ve znamení sklízení úrody z polí, sadů i vinohradů. Předzvěst podzimu na nás dýchá právě z polí, z nichž se již dávno vytratilo zlatavé obilí, lemované věnci lučních květů a strniště byla zorána tak, že je vidět orbou obnaženou hnědou půdu. Pro mnohé druhy živočichů je to velká změna. Hlavně pro ty, kteří jsou věrni místu svého zrození a náhle, ze dne na den, se změnilo jejich životní prostředí a ztratil se jim zdroj potravy, který jim obilný lán, či jiná plodina skýtaly.

Barevné lesy a troubící jeleni

Nejkrásnější nástup podzimu je však v lesích. Převážně listnaté stromy (s výjimkou opadavého jehličnanu – modřínu) se postupně zbarvují do pastelových tónů od sytě žlutých modřínů, bříz, habrů přes hnědavě okrově zbarvené duby a buky po červené tóny listů javorů.

A takto probarvený les se na sklonku září, za chladných nocí a mlhavých prosluněných rán, stává němým svědkem jelení říje, pro kterou je příznačné zvukomalebné troubení jelenů.

PUSŤTE SE DO OBJEVOVÁNÍ „Mého měsíce června“

Co budete potřebovat:

Jedna důležitá poznámka k měření teploty: V kalendáři jsme vynechali čas měření a je na vás v kolik hodin budete teplotu zapisovat. Důležité ale je, aby to bylo ráno vždy ve stejný čas.

Budeme rádi, když se s námi opět o své květnové kalendáře podělíte. Stačí je oskenovat a poslat do 15. října na emailovou adresu infocentrum@nppodyji_cz. Nezapomeňte do mailu uvést své jméno a příjmení, věk a obec nebo město - či přírodní lokalitu, kde jste svá pozorování prováděli. Autory vybraných kalendářů odměníme opět zajímavými cenami z naší produkce.

Křížovka

Máte zářijovou přírodu v malíku? Zkuste i naši křížovku křížovku (656,84 KB)
(nebo křížovku křížovku (1,04 MB) ve formátu .doc)

Září - důležitá data

1. 9. Světový den míru
16. 9. Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy
21. 9. Mezinárodní den míru
22. 9. Evropský den bez aut
28. 9. Den české státnosti

Řešení zářijové křížovky Řešení zářijové křížovky (665,09 KB)

Image