Klimatické poměry

Základní klimatické charakteristiky se na území národního parku mění od západu k východu, a to především v závislosti na klesající nadmořské výšce. Dochází tak ke zvyšování teplot a snižování srážek. Podle klimatické regionalizace ( Quitt 1971 ) zasahují na území NP Podyjí čtyři klimatické oblasti:

Západní část území ( až k údolí Klaperova potoka ) tvoří mírně teplá oblast MT 9. Střední část leží v mírně teplé oblasti MT 11. Na ni navazuje teplá oblast T 2 ( k okrajům údolí Dyje mezi Znojmem a státní hranicí ) a do nejvýchodnějšího okraje národního parku zasahuje teplá oblast T 4.