Konference: České národní parky 2016

V České republice byly doposud vyhlášeny čtyři příhraniční národní parky, které jsou ve všech případech bilaterální. Jaký je jejich současný stav, problémy a cíle? Je současná soustava národních parků dostatečně reprezentativní? Přijeďte diskutovat s odborníky na konferenci, která se uskuteční 21. - 22. 9. 2016 v Praze.

Looking for information in English?:Czech National Parks 2016 Conference Czech National Parks 2016 Conference (1,50 MB)
Více informací v češtině:Konference České národní parky 2016 Konference České národní parky 2016 (1,50 MB)

Ministerstvo životního prostředí společně se správami národních parků, Českou zemědělskou univerzitou (ČZU) a Výzkumným ústavem Silva Taroucy si Vás dovolují pozvat na konferenci, zaměřenou na koncepční otázky spojené s národními parky v České republice.

Konference se bude konat v areálu ČZU (Praha – Suchdol) ve Studijním a informačním centru ve dnech 21.-22. 9. 2016.

Účelem konference je představit a diskutovat současný stav a budoucnost národních parků v České republice včetně mezinárodního kontextu. Doposud byly v České republice vyhlášeny čtyři příhraniční národní parky, které jsou ve všech případech bilaterální. Jaký je jejich současný stav, problémy a cíle? Je současná soustava národních parků dostatečně reprezentativní?

Partnery konference jsou sekce EUROPARC Federation – Central and Eastern Europe Section, a Fórum ochrany přírody.

Konference se zároveň koná k 25. výročí vyhlášení NP Podyjí a NP Šumava a přehlášení Krkonošského národního parku.

Účastníci
Konference je vhodná nejen pro pracovníky ochrany přírody, ale i pro spolupracující a dotčené instituce a orgány veřejné správy, které mají z různých důvodů vazbu k národním parkům. Do tohoto okruhu náleží i studenti přírodovědných, technických i humanitních oborů souvisejících s otázkami národních parků. Díky mezinárodnímu rozměru je konference vhodná i pro zahraniční účastníky.

Jednací jazyk
Vzhledem k mezinárodní účasti a zahraničním přednášejícím bude po celou dobu konference zajištěno simultánní tlumočení do/z anglického jazyka.

Program
Program je detailně popsán na stránkách registrace. Zde je uveden výpis jednotlivých sekcí. Do programu jsou zařazovány pouze vyžádané příspěvky.

Středa 21.9.
9:00 - 9:30 Zahájení
9:30 - 12:00 Mezinárodní význam národních parků
13:00 – 15:30 Národní parky v ČR – historický vývoj a současný stav
16:00 – 18:30 Přeshraniční (nadnárodní) význam našich NP

Čtvrtek 22.9.
9:00 - 12:00 Současné výzvy a cíle NP
13:00 – 15:00 Vize národních parků

Registrace
Registrace je možná zde. Výše registračního poplatku je 2000,- Kč (poloviční pro studenty). Poplatek bude pokrývat náklady na zvané zahraniční přednášející, a občerstvení v průběhu celé konference (občerstvení o přestávkách, obědy, večerní raut).