Znáte dobře podyjské fenomény? Získejte naše nové kapesní atlasy

/KVÍZ O CENY, VÝHERCI/ I na rok 2022 pro vás připravujeme kvízy o ceny z naší produkce. Tentokrát od nás můžete získat tři kapesní atlasy zobrazující důležitá podyjská místa, rostliny a živočichy. Naše novinky získá ten, kdo do 30. ledna správně odpoví na naše otázky a bude v pořadí 5., 10., 20., 25. nebo 30. Tak hodně štěstí!

Image

Správa Národního parku Podyjí na sklonku loňského roku vydala tři nové kapesní atlasy. Lidé v nich naleznou důležité podyjské lokality i významné druhy rostlin a živočichů. Každý atlas obsahuje padesát hesel. Publikace vyšly v české a německé jazykové mutaci a jsou neprodejné. Rozdávat je budeme na našich akcích pro školy a vybraných událostech pro veřejnost.

Vy máte možnost atlasy získat vyplněním tohoto soutěžního formuláře 

Soutěžní otázky:

1) Jak se nazývá nápadný přírodní jev Podyjí, který vznikl odlamováním strmých skal za činnosti mrazového zvětrávání? Tento jev vytváří výrazné kamenné akumulace na svazích v údolí řeky Dyje a představuje jedno z mála primárních bezlesí v národním parku.
a) bludné balvany
b) kamenná moře
c) mrazové kotliny

2) Živočich na fotografii se jmenuje:

Image

a) strašník dalmatský
b) křepčík obroubený
c) pakudlanka jižní

3) Nebezpečná kráska vykvétá na lesostepních stráních v období vrcholícího jara velkými bílými květy s růžovým žilkováním a voní citrónově omamnou vůní. Za parného dne se odpařují její silice z lodyhy a listů v takové míře, že je možné je zapálit i sirkou. Lidově se jí přezdívá ohnivý keř nebo také Mojžíšův keř. Jak se tato rostlina jmenuje?
a) tařice skalní
b) třemdava bílá
c) divizna brunátná

Úspěšné řešitele našeho kvízu zveřejníme na začátku února.

Správné odpovědi a výherci: 

Správné odpovědi:

1) b
2) a
3) b

Kapesní atlasy od nás získávají:

Vojtěch Míšek
Magdaléna Králová
Zbyněk Elingr
Jolana Snížková
Kristýna Machalová
Eva Gazárková
Stanislav Náhlík
Matěj Stoklasa

Publikace kapesních atlasů Příroda do kapsy se uskutečnila v rámci projektu Interreg KPF-02-183 Příroda do kapsy.

Image