Kvůli suchu hrozí mimořádně vysoké nebezpečí požárů. Buďte opatrní

S ohledem na mimořádné sucho a předpokládaný vývoj počasí hrozí na území Národního parku Podyjí velké nebezpečí požárů. Prosíme proto návštěvníky, aby na území národního parku a v jeho okolí nerozdělávali ohňe, nepoužívali otevřeného ohně a nekouřili.  

Zákaz vyhlásil i Krajský úřad v Brně.  Zakáz používání otevřeného ohně je mimoto zakotven i v zákoně o ochraně přírody, v návštěvním řádu národního parku nebo v zákoně o lesích. 

Děkujeme návštěvníkům Podyjí, že toto nařízení respektují.