Likvidace invazních druhů v praxi

Image

Číslo projektu: 3211100010
Poskytovatel: Projekt je financován prostřednictvím Fondů EHP a Norska, v rámci Programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu, prostřednictvím SFŽP ČR
Hlavní příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze
Řešitel: doc. Ing. Kateřina Berchová-Bímová, Ph.D.
Partneři: Národní park České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce, Národní park Podyjí
Kontaktní osoba a administrace projektu: Ing. Kateřina Mikešová
Kontaktní osoba za NP Podyjí: Ing. Robert Stejskal Ph.D.
Doba řešení: 07/2022-04/2024
Celkové náklady projektu: 8 361 228 Kč
Náklady za NP Podyjí: 1 481 751 Kč
Odkaz na stránky projektu: https://ragoinvaze.fzp.czu.cz/cs

Cílem projektu je monitoring a likvidace invazních druhů rostlin na vybraných lokalitách podle certifikovaných metodik Ministerstva životního prostředí ČR. Monitoring ohrožení zájmových lokalit invazními nepůvodními druhy, likvidace těchto druhů a hodnocení efektivity zásahů se uskuteční na lokalitách velkoplošných chráněných území NP České Švýcarsko a CHKO Labské Pískovce, NP Podyjí a NP a CHKO Šumava.

Hlavní náplní projektu je praktické ověření dvou metodik týkajících se managementu invazních druhů rostlin ve vybraných zvláště chráněných územích. První metodika je zaměřena na monitoring ohrožení zájmových lokalit invazními druhy, druhá hodnotí efektivitu likvidace invazních druhů.

Spolupráce partnerů bude spočívat ve výběru vhodných lokalit pro aplikaci metodik, zhodnocení možností aplikace metodik v ochranářské praxi a v příkladech dobré praxe managementu invazních druhů.

Hlavním cílem projektu je předcházet významnému šíření invazních druhů rostlin v chráněných územích a nastavit moderní postupy managementu, které se budou opírat o ověřené příklady dobré praxe vycházející z uvedených metodik. Díky výsledkům projektu budou pracovníci ochrany přírody schopni v zájmových lokalitách plně využívat zmíněné metodiky a budou moci lépe hodnotit efektivitu likvidace.

220110-loga-invazky-600.png