Listy stromů v Podyjí na řadě míst mizí pod náporem housenek

Trnky, třešně, duby, lípy, habry a další stromy letos musí odolávat velkému náporu listožravého hmyzu. Podle odborníků se může jednat o počátek časového období, kdy počet těchto housenek bude několik let narůstat, nebo o projev nezvyklého průběhu jara. Nepřežila ho totiž zřejmě řada ptáků, kteří se tímto hmyzem živí.

Image
Housenka zejkovce pozdního. FOTO: Fvlamoen / www.wikipedia.org

„Mnozí návštěvníci si určitě všimli úbytku listů nebo zřetelného šustění, jako kdyby v lese stále pršelo. Jedná se o trus housenek, které místy až decimují listy stromů. Nejhůře jsou zasaženy trnkové keře, kde se dokonce jedná o holožíry. O skutečném přemnožení svědčí i to, že housenky zjištěných druhů začaly ojediněle požírat i jedli. To je zcela výjimečná záležitost," popsal vedoucí odboru péče o les Správy Národního parku Podyjí Petr Vančura.

Odborníci napočítali celkem sedm druhů housenek, které se v letošním roce přemnožily. Nejpočetnější byla housenka motýla zejkovce pozdního. „Obecně jde v letošním roce v Podyjí o typický příklad takzvaného komplexního žíru defoliátorů. Zjištěný dominantní druh zejkovce pozdního je v našich podmínkách dosti neobvyklý. Současná situace naznačuje, že se nacházíme na počátku nové gradační periody listožravého hmyzu na listnáčích a v příštím roce a dalších letech lze proto očekávat zvyšování výskytu žírů i jejich intenzity," soudí Jan Liška z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Image
Žír na jedli svědčí o letošním přemnožení píďalek. FOTO: Petr Vančura / Správa Národního parku Podyjí

Proti housenkám Správa parku neplánuje žádný speciální zásah. „Listnaté dřeviny jsou velmi tvárné a dokážou dobře a rychle regenerovat," řekl Vančura. Důležitý je také podle něj výskyt přirozených parazitů a predátorů, jako jsou jiné druhy hmyzu a také ptáci. „Přitom právě zvýšená úmrtnost některých druhů ptáků letos na jaře, kdy po prvních teplejších dnech došlo k náhlému ochlazení, mohla sehrát negativní roli v současném přemnožení listožravého hmyzu,"  dodal Vančura.

&source=https://nppodyji.cz" title="LinkedIn" onclick="javascript:window.open(this.href,'', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;">