Lze kácet dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku?

Dřeviny mohou být součástí významného krajinného prvku, ať již ze zákona – viz § 3 odst. 1 písm. b) – nebo registrovaného orgánem ochrany přírody. K zásahu do významného krajinného prvku, který by mohl vést k jeho poškození, zničení, ohrožení či k oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce (kácení), si musí žadatel o kácení opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (Správa NP Podyjí).