Metoda věkových tříd


Jedná se o metodu zařízení lesa (tvorby LHP), která vychází ze soustavy věkových tříd a normality lesa. Metoda věkových tříd používá tzv. časovou úpravu lesa, kdy klíčovou veličinou pro výpočty je věk porostu. Tato metoda plně vyhovuje při zařizování lesů s jednodušší, především věkově diferencovanou strukturou. Vzhledem současnému stavu lesa a k historii jeho obhospodařování je v České republice pro zařízení lesa používána téměř výhradně metoda věkových tříd. Soustava věkových tříd dominuje i v současném zákoně o lesích a jeho prováděcích vyhláškách.