Mezi Hradištěm a Mašovicemi začíná růst nový biokoridor. Pomůže s migrací zvířat i rostlin

Znojmo, 26. 3. 2012 - Správci Národního parku Podyjí začali tento týden s výsadbou stromů a keřů na poli mezi Hradištěm a Mašovicemi. Zhruba 80 metrů dlouhý a 40 metrů široký nepravidelný prostor se stane základem budoucího biokoridoru, který propojí rozsáhlé lesní komplexy národního parku na Hradišti s lesy v okolí Gránického potoka. Vznikne zde tak plnohodnotný pás zeleně, který umožní zvířatům lepší pohyb mezi těmito dvěma lesními plochami a zároveň rozčlení jednolitý polní lán a sníží vodní i větrnou erozi na tomto území.  Správa Národního parku Podyjí tento rok plánuje vysadit celkově téměř 51 tisíc mladých stromků.

Image

Pro výsadbu první části biokoridoru Správa parku použila sazenice stromů a keřů, které se běžně vyskytují v lesích v okolí. „Mezi Hradištěm a Mašovicemi vysazujeme mix 250 stromů a keřů, tak aby zde vznikl místní přírodě blízký pás zeleně. Objeví se tu například dřín, řešetlák nebo brslen, ale i dub nebo lípa. Prvních pár let místo oplotíme, abychom zabránili okusu zvěří. Potom ale prostor uvolníme tak, aby mohl plnit všechny svoje funkce," řekl vedoucí odboru péče o les Správy Národního parku Podyjí Petr Vančura.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si další fotky z prvního dne sázení

Vznikající biokoridor je součástí celorepublikového Územního systému ekologické stability, jehož cílem je propojit přírodní plochy v krajině sítí liniových a plošných útvarů tak, aby byl obnoven kontakt mezi populacemi jednotlivých druhů rostlin a živočichů na vzdálených lokalitách. „Jeho hlavním účelem je nahradit migrační cesty, které původně v naší krajině fungovaly. Na mnoha místech byly však přerušeny rozsáhlou stavební činností nebo intenzifikací zemědělství spojenou s odlesňováním a likvidací rozptýlené zeleně," popsala referentka pro zemědělství a krajinnou ekologii Správy Národního parku Podyjí Veronika Dubovská.

Biokoridor by v budoucnu měl bránit i vodní a větrné erozi. „V neposlední řadě má i účel estetický, neboť vnáší do monotónní zemědělské krajiny tolik chybějící prvky zeleně - ať už stromového či keřového patra," doplnila Dubovská.  V místě se počítá i s alejí třešní. Vytvořit biokoridory plánuje Správa parku i na dalších místech ochranného pásma.

V Národním parku Podyjí nyní začíná sezona výsadby stromů a keřů. Letos správci parku plánují zasadit téměř jednapadesát tisíc mladých stromků. Bude to především na Vranovsku, v okolí Lesné, Mašovic, Nového Šaldorfa a Havraníků. „Jedná se hlavně o dub a buk, ale budeme sázet i lípu, javor nebo jedli. Tyto dřeviny zalesní plochy po vytěžených modřínech, borovici černé nebo akátu. Podyjským lesům tak vracíme jejich přirozený, převážně listnatý, vzhled," dodal Vančura.