Můj kalendář

Fungují ještě pranostiky nebo už světu vládne jiný přírodní řad než v minulosti? Pojďme to společně vyzkoušet. Stáhněte a doplňte s námi přírodní kalendář. 

Naši předkové neměli při ruce takové vymoženosti jako je internet, televize nebo noviny, které by je informovaly o tom, jak dnes za týden, za měsíc či v tomto roce v přírodě bude. Sloužil jim k tomu kalendář doplněný pranostikami (roky prověřenými předpověďmi, vztahujícími se k určitému dnu či období) a také cit pro přírodu, se kterou uměli v souladu žít.

Pokud budete s námi bádat nejen celý rok, ale třeba i let několik, můžete poznat lépe přírodu a hodně z toho, co se v ní děje, co ji ovlivňuje a také můžete porovnat, zda staletími prověřované pranostiky mohou i nám něco o dějích v přírodě napovědět.

Pro začátek postačí, když to nejzajímavější, co jste během měsíce pozorovali, zapíšete do „Mého kalendáře na měsíc“ (viz odkazy níže). Ze svých zápisků pak můžete třeba vytvořít na výkres výtvarné dílo, kde obrázky a možná i fotografiemi představíte svůj měsíc.

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

MK_brezen2021