Na louku u Čížova se vrátily ohrožené orchideje

Poprvé od meliorace v 80. letech se na louce Keple u Čížova objevily prstnatce májové. Botanikové na místě napočítali sedm kvetoucích kusů těchto ohrožených orchidejí.  Na louku se samy vrátily spolu s dalšími zvláště ohroženými druhy jako je upolín nejvyšší nebo kosatec sibiřský. Správci Národního parku Podyjí věří, že tyto rostliny na louku znovu přilákala správná péče o toto území.

Image
Prstnatec májový. Foto: Petr Lazárek / Správa Národního parku Podyjí

Odvodnění louky provedené v 80. letech místními zemědělci zničilo přirozené životní prostředí právě pro nejcitlivější druhy jako jsou prstnatce či upolíny. Od vzniku národního parku se na louce provádí šetrné hospodaření bez chemikálií a agresivního hnojení a s promyšleným pozdním kosením. Louka tak nadále zůstala druhově velice pestrá. „V okamžiku, kdy se odvodňovací trubky zanesly, začala na louce znovu vznikat podmáčená místa.  Jedna z těchto znovu mokrých ploch je právě místem, kam se citlivé slatinné druhy vracejí,“ uvedla botanička Správy Národního parku Podyjí Lenka Reiterová.

Prstnatec májový svými temně červenofialovými květy zdobí v květnu slatinné louky v Podyjí. Dobrým poznávacím znakem jsou fialově skvrnité listy. Druh je poměrně tolerantní k vysokému obsahu dusíku v půdě. Snad proto patří dodnes v republice k poměrně hojným orchidejím. Mnoho lokalit však zaniklo právě při melioracích podmáčených luk.

V Podyjí botanici napočítali celkem 17 druhů orchidejí. Za zachovalou pestrost světa orchidejí  vděčí území zejména složitému a nepřístupnému terénu. Ale také různorodým podmínkám, které umožňují život rostlin s velmi rozmanitými nároky. V národním parku tak mohou lidé vidět minimálně  třetinu všech českých druhů orchidejí. Jejich exotická krása je však velmi zranitelná.

Více informací naleznete v našem článku: FOTOGALERIE: V Podyjí roste třetina českých orchidejí
&source=https://nppodyji.cz" title="LinkedIn" onclick="javascript:window.open(this.href,'', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;">