Na Nový Hrádek v Podyjí se letos vrátil ohrožený netopýr pestrý

/FOTOGALERIE/ - Svojí stříbrnou srstí na hřbetě charakteristický netopýr pestrý se letos vrátil na zimoviště do zříceniny Nového Hrádku v Národním parku Podyjí. Sedm jedinců tohoto ohroženého druhu letos zoologové objevili při pravidelném zimním sčítání netopýrů. Odborníci obešli více než třicet tradičních lokalit, některé z nich letos již po třiadvacáté.

130205_netopyri_pestry_800.jpg
Netopýři hvízdaví (1. a 3. zleva) a pestří (2. a 4. zleva) ve štěrbině sklepení Nového Hrádku. FOTO: Antonín Reiter

Při zimování pozorují odborníci netopýra pestrého v Podyjí jen velice ojediněle. „Je to druh skalních štěrbin, a tak by se zdálo, že v Podyjí bude mít ideální životní podmínky. Přesto je zde pozorován poměrně zřídka. Na zimovištích je pak opravdu vzácným hostem. Za 23 let sledování byl na Novém Hrádku zjištěn pouze třikrát. Letos zde bylo zastiženo dokonce sedm hibernujících jedinců," uvedl zoolog Jihomoravského muzea ve Znojmě Antonín Reiter.

Mimo národní park tohoto zajímavě zbarveného, středně velikého, netopýra v minulých letech odborníci zaznamenali i ve sklepeních hradu Bítova. Nejčastěji však zřejmě zimuje v různých úkrytech na domech přímo ve Znojmě. „Každoročně se do Jihomoravského muzea dostane nějaký ten zbloudilec, který zůstal po zimní oblevě sedět na okenním parapetu či venkovní zdi některého domu v centru. Ke známým úkrytům netopýrů pestrých ve Znojmě i jiných městech patří štěrbiny mezi panely bytovek, štěrbiny pod parapety oken nebo větrací průduchy plynových kamen," popsal Reiter.

Podobná místa zřejmě vyhledávají i další druhy, o nichž je zatím z České republiky známo jen málo zimních údajů. Patří mezi ně například netopýr parkový, netopýr vroubený či netopýr Saviův. „Každý nález netopýra i z městského prostředí je vítaným poznatkem, který může doplnit naše znalosti o rozšíření a životní strategii jednotlivých druhů," dodal Reiter.

Image
V nejoblíbenějších sklepních zimovištích tvoří netopýři brvití těsně semknuté skupinky. FOTO: Antonín Reiter

Letošní zimní sčítání netopýrů se uskutečnilo na přelomu ledna a února. Na pravidelně sledovaných zimovištích v Národním parku Podyjí a jeho ochranném pásmu bylo sečteno celkem 250 netopýrů. Na okolních lokalitách celého Znojemska pak dalších 175 kusů. Mezi nejpočetněji zimující druhy zde tradičně patří vrápenec malý, netopýr hvízdavý a netopýr brvitý.

Image
Vrápenec malý se v době zimování charakteristicky „balí“ do svých křídel. FOTO: Antonín Reiter

Zatímco vrápenci osidlují řadu typů lokalit od sklepů a štol, přes chodby v hrázi Vranovské přehrady až po přirozené podzemí Ledových slují, jsou netopýři brvití vázáni téměř výhradně na málo využívané vinné sklepy na východním okraji ochranného pásma parku. Jediným známým úkrytem netopýrů hvízdavých v Podyjí jsou hluboké štěrbiny skalních sklepení zříceniny Nového Hrádku.

Národní park Podyjí a jeho bezprostřední okolí je jednou z nejvýznamnější netopýřích lokalit v Česku. Z třicítky ve střední Evropě žijících druhů jich zde vědci pozorovali dvaadvacet.

&source=https://nppodyji.cz" title="LinkedIn" onclick="javascript:window.open(this.href,'', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;">