Národní park Podyjí stráží 14 hradů. Představuje je nový infoleták

/INFOMATERIÁL KE STAŽENÍ/ Čtrnáct hradů, zámků a zřícenin mohou navštívit zájemci při cestě z rakouského Raabsu podél Dyje až do Znojma.  Jsou dokladem neklidné historie pohraničního regionu středního Podyjí i vzájemného ovlivňování české a rakouské kultury na tomto území.  Správa Národního parku Podyjí o nich tento rok vydala dvanácti stránkový, bohatě fotograficky ilustrovaný, informační materiál. Lidé ho mohou zdarma získat na informačních centrech Parku nebo stáhnout z jeho webu.

Image
Na hradu Kaja byla v minulém století restaurována hradní kaple a upraveny místnosti v hradním paláci. Nyní je v ní instalována výstava o historii hradních pevností na řece Dyji.  Za návštěvu stojí i hluboký kaňon potoka Kajabach s bizarními skalisky přímo pod hradem. FOTO Petr Lazárek / Správa národního parku Podyjí

Přímo na území národního parku nebo v jeho bezprostřední blízkosti leží hned pět hradů a zámků.

Jeden z nejzajímavějších výhledů na řeku Dyji například nabízí Nový Hrádek.  Pochlubit se ale může i jedinečnou dispozicí. Tento dvouplášťový hrad oválného půdorysu nechal v polovině 14. století vystavět moravský markrabě Jan Jindřich.  Ruina švédy vypleněné zříceniny byla v 19. století upravena na romantické letní sídlo pánů Vranovského zámku. Nyní je vyhledávaným turistickým cílem v národním parku.

Pánům z Lipé i z Hardeggu patřil v minulosti hrad Kaja, který leží naproti Novému Hrádku na rakouské straně hranice.  Pyšní se románským jádrem s palácem a dvěma věžemi z poloviny 12. století. Ve své nelehké historii musel čelit řadě husitských nájezdů i novým nárokům na pohodlí svých majitelů.  Od 80. let minulého století je po opravách přístupný návštěvníkům od května do října.

Nejmajestátnější hrad v srdci národního parku leží v nejmenším rakouském městečku Hardeggu.  Postaven byl na místě někdejšího velkomoravského hradiště a dobu své největší slávy zažil ve 12. až 14. století. Pánové z Hardeggu patřili mezi stavovskou špičku Rakouska a byli jedním z nejmocnějších rodů vévodství, kterým byly přístupné i sňatky s členkami přemyslovského rodu.  Dnes patří hrad hraběnce Pilati, která jej celoročně zpřístupnila veřejnosti.

Brány národního parku střeží dva barokní zámky. Vranovský zámek se v 17. století dostal do rukou Althannů, kteří zde nechali vystavět monumentální Sál předků, největší zámecký sál na Moravě. Chátrající znojemský hrad v 18. století na honosný barokní zámek přebudovali páni z Deblína.

Leták Hrady středního Podyjí vydala Správa Národního parku Podyjí v rámci série infomateriálů. Její předešlé díly se věnovaly například ptákům, netopýrům, houbám, tradičnímu domu Podyjí, turistice a cykloturistice či sakrálním nebo technickým stavbám. K dispozici jsou v informačních centrech parku, v budově Správy parku ve Znojmě nebo ke stažení na www.nppodyji.cz/informacni-letaky

Stáhněte si leták ve formátu pdf: Hrady středního Podyjí