V Národním parku Podyjí hrozí nebezpečí požárů

Znojmo, 2. května 2012 - Vážení návštěvníci, stejně jako ve zbytku republiky, hrozí i v Národním parku Podyjí nebezpečí požárů. Nemanipulujte zde, prosím, s otevřeným ohněm, nekuřte a nerozdělávejte ohně. V posledních dnech správci parku spolu s místními dobrovolnými hasiči museli řešit požáry malého rozsahu na Havranickém a Fládnitzkém vřesovišti.

Vhodné podmínky pro šíření ohně vytváří velmi teplý vzduch, silný vítr nebo absence srážek spolu s vysokým výparem. V přírodě proto buďte maximálně ostražití. Podle Českého hydrometeorologického ústavu v úterý stouplo nebezpečí požárů na stupnici od jedné do pěti na úroveň 3,9. To je nyní více než například v jižní Evropě, kde je tato hodnota na prvním až druhém stupni.

Hasiči proto doporučují ve volné přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, vyhnout se používání přenosných vařičů i jiných zdrojů otevřeného ohně. Ohně rozdělávat pouze v zabezpečených ohništích, předem si připravit dostatek hasícího materiálu a nenechávat dohořívající ohniště bez dozoru.

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí od 30. dubna do odvolání.