Následky vichřice Emma v NP Podyjí

Podobně jako orkán Kyrill, tak ani vichřice Emma nezpůsobila v Národním parku Podyjí rozsáhlé škody. Šetření pracovníků národního parku potvrdila původní odhad, že poškozen byl cca 1000 m3 především jehličnaté dřevní hmoty. Přibližně polovina poničených stromů se nachází v okolí Vranova nad Dyjí, kde je nejvyšší zastoupení smrku v Podyjí. Naopak východní část parku je poškozena jen minimálně.

Po celém území, stejně jako v loňském roce při orkánu Kyrill, byly poničeny dřevěné ploty chránící vysázené stromky před zvěří.

Odstraňování poškozených stromů bude organizačně a časově náročné, neboť se jedná spíše o jednotlivé vývraty a zlomy, případně malé skupiny stromů, roztroušené po celém území.

Přestože jsou přednostně zpracovávány poničené stromy kolem značených cest, je nutné, aby se turisté pohybovali po území národního parku se zvýšenou opatrností. Současně je nezbytné, aby respektovali výstražné tabulky a dbali pokynů pracovníků národního parku, kteří zajišťují odstraňování následků vichřice.

 

Petr Vančura