Návrh nové zonace Národního parku Podyjí k projednání

Správa NP Podyjí vyzývá dotčené osoby k připomínkám k návrhu nové zonace národního parku

Správa Národního parku Podyjí připravila podklady Ministerstvu životního prostředí k vymezení nových zón ochrany přírody národního parku ve smyslu § 18 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. K podkladům je možné uplatnit připomínky u Správy Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo, ID datové schránky  5qur2qf. Připomínky zasílejte do 27. 8. 2018 nejlépe e-mailem na adresu reiterova@nppodyji_cz nebo info@nppodyji_cz. Na později uplatněné připomínky nebude brán zřetel.

Odpovědi na případné dotazy a bližší vysvětlení poskytnou pracovníci Správa Národního parku Podyjí e-mailem (info@nppodyji_cz) nebo telefonicky (515 282 240).

Dokumentace ke stažení:
0ZonaceNPPodyji_v_kostce.pdf 0ZonaceNPPodyji_v_kostce.pdf (704,48 KB)

1_navrh_zonace.pdf 1_navrh_zonace.pdf (273,64 KB)

2_zonace_upresneni_cilu.pdf 2_zonace_upresneni_cilu.pdf (463,75 KB)

3_stav_ekosystemu.pdf 3_stav_ekosystemu.pdf (251,42 KB)

4_dlouhodobe_cile.pdf 4_dlouhodobe_cile.pdf (274,82 KB)

5_zonace_Podyji_Thayatal.pdf 5_zonace_Podyji_Thayatal.pdf (303,76 KB)

6_zonace_soucasna.pdf 6_zonace_soucasna.pdf (247,48 KB)

7_zonace_katastry.pdf 7_zonace_katastry.pdf (299,45 KB)

8_segmenty_zonace.pdf 8_segmenty_zonace.pdf (275,06 KB)

9_zonace_cizi_lesy.pdf 9_zonace_cizi_lesy.pdf (254,14 KB)

10_prekryv_zonaci.pdf 10_prekryv_zonaci.pdf (399,30 KB)

11_Arondace183.pdf 11_Arondace183.pdf (236,46 KB)